Par mums

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts ABLV grupas uzņēmums, kas kopš 2015. gada nogales iegulda savus līdzekļus komercīpašumos.

Mūsu darbības mērķis ir ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus komercīpašumos. Pārvaldot portfeli tiecamies ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un audzēt īpašumu vērtību ilgtermiņā. Mēs iegādājamies komercīpašumus, kuriem ir skaidrs vērtības pieauguma potenciāls, pilsētās ar skaidru ekonomiskās attīstības perspektīvu.

Īpašumu pārvaldīšanu nodrošinām pēc labākajiem pārvaldīšanas prakses piemēriem, izmantojot gan iekšējos resursus, gan piesaistot profesionālus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumus. Mums ir svarīgi uzturēt labas ilgtermiņa attiecības ar nomniekiem, tādēļ īpašu uzmanību pievēršam nomnieku vajadzību izzināšanai un labāko risinājumu piedāvāšanai. 

New Hanza Capital koncernā ietilpst pieci uzņēmumi, kas ir paredzēti konkrētu nekustāmo īpašuma pārvaldīšanai. Šāda struktūra ļauj efektīvāk un optimālāk pārvaldīt nekustamo īpašumu, kā arī labāk koncentrēties uz nepieciešamiem uzdevumiem.