Jaunumi

21.08.2020.

Turpinot 2019. gada nogalē iesākto Koncerna attīstības stratēģiju, Pillar Capital, AS (Sabiedrība) 2020. gadā sešos mēnešos uzrādījusi labus finanšu rezultātus. Saskaņā ar pirmā pusgada rezultātiem Koncerna bruto aktīvi sasniedza 187,82 miljonus eiro, savukārt peļņa pēc nodokļu nomaksas 3,09 miljonus eiro. Sabiedrības un Koncerna rezultāti atbilst vadības sagaidītajam rezultātam.

Koncerna 2020. gada pirmā pusgada finanšu rezultāti:

 • ieņēmumi 2020. gada sešos mēnešos veidoja 10,86 miljonus eiro;
 • modificētā EBITDA* 2020. gada 30. jūnijā sasniedza 1,58 miljonu eiro (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
 • pamatdarbības naudas plūsma veidoja 1,82 miljonus eiro.

Būtiskākie notikumi:

2020. gada aprīlī Sabiedrības pieņēma lēmumu par  A klases noliktavu un loģistikas parka būvniecību, Sabiedrības meitas sabiedrības NHC 4, SIA piederošā īpašumā Rīgā, Maskavas ielā 462. Ieguldot vismaz 18,3 miljonus eiro, tiks izveidots vienots loģistikas un noliktavu parks ar nosaukumu A6, uzbūvējot gandrīz 32 000 kvadrātmetrus jaunas noliktavas. Paredzams, ka celtniecības darbi tiks pabeigti līdz 2021. gada 31. jūlijam. Jaunajām ēkām paredzēts iegūt arī BREEAM sertifikātu, kas apliecinās to augsto kvalitāti, energoefektivitāti un atbilstību pasaules standartiem, turklāt tās būs pirmās noliktavas ēkās Latvijā ar BREEAM sertifikātu.

Pillar Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, palielinot ienākumus no telpu nomas un ilgtermiņā veicinot īpašuma vērtības pieaugumu.

10.07.2020.

Pillar Capital, AS (Sabiedrība) šonedēļ par 19,9 miljoniem EUR palielināja pamatkapitālu, kas 9. jūlijā reģistrēts komercreģistrā. Pamatkapitāls palielināts par 19 869 766 eiro, emitējot jaunas 19 869 766 parastās vārda akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz Komerclikuma 250. panta pirmo prim daļu, jaunās akcijas emitētas, pamatkapitālā pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un iepriekšējās akciju emisijas uzcenojums. Jaunās akcijas sadalītas esošiem akcionāriem proporcionāli viņiem piederošo akciju nominālvērtībai. Pēc pamatkapitāla palielināšanas, kopējais Sabiedrības pamatkapitāls ir 135 186 885 eiro.

Līdz ar to stājušies spēkā arī attiecīgi grozījumi Sabiedrības statūtos — par pamatkapitāla palielināšanu un iepriekš ziņoto Sabiedrības firmas (nosaukuma) maiņu no New Hanza Capital, AS uz Pillar Capital, AS.

Pillar Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā.

08.07.2020.

Šī gada jūnijā akciju sabiedrība Pillar Capital (iepriekšējais nosaukums New Hanza Capital, AS) uzsākusi A klases noliktavu un loģistikas parka būvniecību Rīgā, Maskavas ielā 462. Ieguldot vismaz 18,3 miljonus eiro, tiks izveidots vienots loģistikas un noliktavu parks ar nosaukumu A6, uzbūvējot gandrīz 32 000 kvadrātmetrus jaunas noliktavas.

Trešdien, 8.jūlijā, notika svinīga loģistikas parka kapsulas iecementēšana, kurā piedalījās Pillar Capital padomes priekšsēdētājs Ernests Bernis, Pillar Capital valdes priekšsēdētājs Edgars Miļūns, Pillar Capital valdes loceklis Pēteris Guļāns, Pillar Contractor izpilddirektors Jānis Lāčaunieks un Pillar Contractor izpilddirektora vietnieks Rūdolfs Legzdiņš.

Pillar Capital īpašumā esošajā Maskavas ielas zemes gabalā šobrīd atrodas vairākas noliktavas ēkas, no kurām lielākā daļa būvēta pirms aptuveni desmit gadiem. Lai pilnībā izmantotu īpašuma potenciālu un brīvo zemes platību, tiek veidots vienots loģistikas un noliktavu parks. Pēc celtniecības darbu pabeigšanas kopējā ēku platība pārsniegs
50 000 kvadrātmetrus, ierindojot jaunizveidoto loģistikas parku starp lielākajiem Rīgas teritorijā. 

"Celtniecība ir viens no būtiskiem sektoriem, kas ekonomikas lejupslīdes laikā var veicināt tās atlabšanu. Lēmumu par investīcijām pieņēmām tieši COVID krīzes laikā, jo mums ir svarīgi ieguldīt arī savu artavu, lai Latvija no krīzes izietu pēc iespējas ātrāk. Protams, loģistikas parks ir arī būtisks investīciju objekts Pillar Capital mērķu izpildei, stiprinot uzņēmumu kā vienu no lielākajiem un efektīvākajiem nekustamā īpašuma attīstītājiem Latvijā,” norāda Edgars Miļūns.

Maskavas ielas loģistikas parka būvniecības laikā Pillar Capital piesaistīs ap 20 apakšuzņēmēju, savukārt celtniecības un citu darbu veikšanai nodarbinās apmēram 180 cilvēku. Ģenerāluzņēmējs ir uzņēmums Pillar Contractor, savukārt projektēšanu veic Pillar Architekten. 

Paredzams, ka celtniecības darbi tiks pabeigti līdz 2021.gada 31.jūlijam. Jaunajām ēkām paredzēts iegūt BREEAM sertifikātu, kas apliecinās to augsto kvalitāti, energoefektivitāti un atbilstību pasaules standartiem, turklāt tās būs pirmās noliktavas ēkās Latvijā ar BREEAM sertifikātu.

“Uzsākot ēku plānošanu un projektēšanu, lielu vērību pievērsām efektivitātei un energoefektivitātei. Sadarbībā ar noliktavu plauktu sistēmu ekspertiem izdevās uzprojektēt ēkas ar nestandarta kolonnu soli, kas ļauj efektīvāk izvietot plauktu sistēmas, tādejādi mazākā platībā izvietot vairāk preču. Esam gandarīti, ka modernās telpas būs pieejamas arī mazākiem uzņēmumiem, jo nomniekiem platības būs pieejamas sākot no aptuveni 800 kvadrātmetriem,” norāda Pēteris Guļāns.

Par loģistikas parku A6 : www.a6park.lv

Loģistikas parks atradīsies Rīgā, Maskavas ielā 462, A6 šosejas tiešā tuvumā, 14 km attālumā no pilsētas centra un
4 km attālumā no Rīgas apvedceļa.

Tehnoloģiskie risinājumi:

 •  Palielināts attālums starp kolonnām – 17,4 m (visbiežāk sastopams 12 m), kas nodrošina efektīvāku telpas izmantošanu, izvietojot biežāk sastopamās plauktu sistēmas
 •  Brīvais griestu augstums – 10,6 m (A ēka) un 8 m (B un C ēka)
 •  Bezšuvju grīda ar maksimālo nestspējas slodzi 7 t/m2
 •  Hidrauliskas piegādes rampas (iespēja apkalpot gan kravas automašīnas, gan kravas mikroautobusus)
 •  Izvirzītas piegādes rampas, kas nodrošina mazākus siltuma zudumus
 •  Automatizēta un moderna teritorijas iekšējās satiksmes navigācijas sistēma
 • Sprinkleru sistēma
 • Teritorijā papildus stāvvietas kravas automašīnām
 • Elektromobiļu uzlādes vietas, nojume velo novietnei, atpūtas zona darbiniekiem
 • Komfortablas biroju telpas ar klimata kontroli un ventilāciju
 • Optiskais internets. 

Pillar Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, palielinot ienākumus no telpu nomas un ilgtermiņā veicinot īpašuma vērtības pieaugumu. Dažādās attīstības stadijās šobrīd uzņēmumā ir vēl virkne investīciju projektu par kopējo summu vairāk nekā 150 miljoni eiro, kuru īstenošanas laikā varētu tikt piesaistīti vairāki desmiti apakšuzņēmumu, dažādos objektos nodarbinot vairākus simtus darbinieku. Šo projektu īstenošana būs atkarīga no nepieciešamo investīciju piesaistīšanas.

07.07.2020.

Šā gada 3. jūlijā notika New Hanza Capital, AS (turpmāk – Sabiedrība) akcionāru sapulce, kurā tika lemts par Sabiedrības nosaukuma maiņu, kā arī tika apstiprināts Sabiedrības auditētais 2019. gada finanšu pārskats un lemts par peļņas sadali.

Sabiedrības akcionāri pieņēma lēmumu par Sabiedrības firmas (nosaukuma) maiņu no New Hanza Capital, AS uz Pillar Capital, AS. Sabiedrības nosaukuma maiņa skaidrojama ar nepieciešamību veicināt Sabiedrības grupas un to projektu atpazīstamību un pozicionēšanu tirgū, kā arī piešķirt Sabiedrībai lielāku grupas piederību, vienlaikus saglabājot uzsvaru uz Sabiedrības darbības specifiku. Nosaukuma maiņa nekādā veidā neietekmē Sabiedrības obligacionārus un no obligācijām izrietošo saistību izpildi.

Kā ziņots, 2019. gada nogalē Sabiedrība apvienojās ar Pillar grupas uzņēmumiem, līdz ar to Koncerns spēj nodrošināt pilnu nekustamā īpašuma attīstības ciklu, sākot ar idejas ģenerēšanu, biznesa plāna izstrādi un finansējuma piesaisti, beidzot ar projekta izstrādi, būvniecības cikla vadīšanu, īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, nomnieku piesaisti un īpašumu pārdošanu.

Akcionāri pilnsapulcē apstiprināja arī auditētos Sabiedrības koncerna (Sabiedrība un tās meitas sabiedrības) konsolidētos un Sabiedrības atsevišķos gada pārskatus par gadu, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī. Kā ziņots, pateicoties pārdomātai darbības stratēģijai, Sabiedrība 2019. gadā sasniedza labus finanšu rezultātus. Saskaņā ar revidētiem finanšu rezultātiem, Sabiedrības peļņa pirms nodokļu nomaksas aizvadītajā gadā bija 135,57 tūkstoši eiro, bet koncerns gadu noslēdza ar peļņu pirms nodokļu nomaksas 4,75 miljonu eiro apmērā. Koncerna rezultāti atbilst vadības sagaidītajam rezultātam. Akcionāri nolēma Sabiedrības 2019. gada peļņu atstāt nesadalītu.

Akcionāru pilnsapulcē nolemts Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildi nodot padomei esošajā padomes locekļu sastāvā: Ernests Bernis, Edgars Pavlovičs, Māris Kannenieks, Ivans Marjasovs un Kaspars Bajārs uz visu padomes pilnvaras termiņu.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā.

06.07.2020.

Īstenojot New Hanza Capital, AS restrukturizācijas plānā paredzēto grupas struktūras optimizāciju, ir notikusi New Hanza Capital, AS piederošās komandītsabiedrības Pillar Holding Company, KS (turpmāk – PHC) likvidācija saskaņā ar Komerclikuma 103.pantu.

Ieraksts LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā par PHC izbeigšanos un izslēgšanu no Komercreģistra veikts šā gada 3. jūlijā.

Vienlaikus informējam, ka 2020. gada jūnija beigās PHC biedrs, komplementārs Pillar, SIA, ir informējis otro biedru, komandītu New Hanza Capital, AS, par saviem plāniem izstāties no PHC saskaņā ar Komerclikuma 99.panta pirmo daļu.

Līdz ar to 2020. gada 25. jūnijā PHC uzņēmuma pārejas rezultātā PHC nodeva tai 100% piederošās daļas meitas sabiedrībās Pillar 2, 12 & 14, SIA, Pillar 3, SIA, Pillar 4 & 6, SIA, Pillar 11, SIA, Pillar 18, SIA, Pillar 19, SIA, Pillar 20, SIA, Pillar 21, SIA un Pillar 22, SIA, kā arī tai piederošo ieguldījumu — 0,95% daļas Pillar 23, SIA, PHC biedram New Hanza Capital, AS.

PHC uzņēmuma pārejas rezultātā New Hanza Capital, AS tiks nodoti arī pārējie PHC aktīvi un saistības.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā.

25.06.2020.

Pateicoties pārdomātai Koncerna stratēģijai, New Hanza Capital, AS (Sabiedrība) 2019. gadā sasniedza labus finanšu rezultātus. Saskaņā ar revidētiem finanšu rezultātiem Sabiedrības peļņa pirms nodokļu nomaksas aizvadītajā gadā bija 135,57 tūkstoši eiro, bet Koncerns (Sabiedrība un tās meitas sabiedrības) gadu noslēdza ar peļņu 4,75 miljonu eiro apmērā. Koncerna rezultāti atbilst vadības sagaidītajam rezultātam.

Koncerna 2019. gada finanšu rezultāti:

 • ieņēmumi 2019. gada divpadsmit mēnešos veido 5,89 miljonus eiro;
 • modificētā EBITDA* 2019. gada 31. decembrī sasniedza 1,99 miljonu eiro (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
 • pamatdarbības naudas plūsma veido 987,03 tūkstošus eiro;
 • bruto aktīvi, salīdzinot ar 2018. gada beigām, palielinājās par 251%, sasniedzot 196,86 miljonus eiro.

Būtiskākie notikumi

2019. gada nogalē Sabiedrība apvienojās ar Pillar grupas uzņēmumiem, līdz ar to Koncerns turpmāk spēs nodrošināt pilnu nekustamā īpašuma attīstības ciklu, sākot ar idejas ģenerēšanu, biznesa plāna izstrādi un finansējuma piesaisti, beidzot ar projekta izstrādi, būvniecības cikla vadīšanu, īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, nomnieku piesaisti un īpašumu pārdošanu.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, palielināt ienākumus no telpu nomas un ilgtermiņā veicināt īpašuma vērtības pieaugumu.

22.05.2020.

2020. gada 1. ceturksnis New Hanza Capital, AS (Sabiedrība) un tās koncernam bijis veiksmīgs un tā sasniegtie finanšu rezultāti atbilst plānotajam. Gada pirmajos mēnešos Sabiedrība strādāja ar peļņu 3,45 miljonu EUR apmērā.

 Par 15,8 miljoniem EUR pārdodot 100% daļas uzņēmumos NHC 1 un NHC 3, kurām piederēja “AirBaltic” galvenā mītnes ēka Rīgas lidostā un ražošanas un loģistikas komplekss Ķekavas novadā, koncerns samazināja tā saistības par 7,2 miljoniem eiro un ieguva papildu brīvos naudas līdzekļus vairāk nekā 8,6 miljonu eiro apmērā. Brīvos līdzekļus plānots ieguldīt turpmāko projektu attīstībā.

 Koncerna būtiskākie nerevidētie finanšu rezultāti:

 • ieņēmumi 2020. gada 1. ceturksnī sasniedza 4,6 miljonus EUR,
 • modificētā EBITDA* bija 514 679 EUR (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām,
 • nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta),
  pamatdarbības naudas plūsma bija 1,35 miljoni EUR. 

Būtiskākie notikumi

Pārskata periodā Sabiedrība noslēdza kapitāla daļu pārdošanas līgumus ar EfTEN Real Estate Fund III par Sabiedrības meitas uzņēmumu NHC 1, SIA  un NHC 3, SIA 100% kapitāldaļu pārdošanu. NHC 1, SIA piederēja nekustamais īpašums - biroju ēka Tehnikas iela 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novadā, savukārt NHC 3 nekustamais īpašums - noliktavu ēka “Piepilsētas”, Krustkalnos, Ķekavas novadā.  Darījuma kopējā summa bija 15,8 miljoni EUR.  Kapitāldaļu pārdošanas darījumu ietvaros tika arī atgriezti Sabiedrības izsniegtie aizdevumi NHC 1, SIA un NHC 3, SIA.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā.

15.05.2020.

New Hanza Capital, AS ir pabeigusi otrreizējā tirgū no obligāciju turētājiem plānotos iegādes darījumus par pašas emitētajām obligācijām (emisijas sērija: NHC FXD EUR 161022, ISIN kods: LV0000802312), kas iekļautas Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Atbilstoši iepriekš plānotajam, 2020. gada aprīļa laikā New Hanza Capital, AS otrreizējā tirgū iegādājās obligācijas par 2,49 miljoniem eiro pēc to nominālvērtības, noslēdzot atsevišķus darījumus ar obligāciju turētājiem, kuri vēlējās pārdot tiem piederošās obligācijas atbilstoši aktuālajiem piedāvājumiem Nasdaq Riga tirdzniecības sistēmā.

New Hanza Capital, AS obligāciju emisijas kopējais apjoms ir 10 miljoni eiro. Biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā obligācijas tika iekļautas 2017. gada 19. oktobrī.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā.

29.04.2020.

Paziņojums par Covid-19 potenciālo ietekmi uz New Hanza Capital, AS, turpmāk – Sabiedrība, saimniecisko darbību, finansiālo situāciju un ekonomiskajiem rādītājiem.

Ņemot vērā, ka Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatība, turpmāk Covid-19, ir sasniegusi globālas pandēmijas apmērus, Latvijas valdība 12. martā pieņēma lēmumu valstī izsludināt ārkārtas stāvokli, kam sekojošiem ierobežojumiem ir ietekme uz biznesa vidi un valsts ekonomiku kopumā. Tomēr situācija joprojām ir mainīga un neskaidra, un precīzi tās radītās ietekmes apmēri uz Sabiedrību uz Paziņojuma sagatavošanas dienu nav nosakāmi. Sabiedrības un tās grupas sabiedrību vadība ikdienā pārvalda Covid-19 izplatības ierobežojumu radīto seku izraisītos negatīvos ekonomiskos riskus un mazina to ietekmi uz Sabiedrību un tās meitas sabiedrībām.

Atbilstoši Sabiedrības un tās meitas sabiedrību darbības specifikai un mērķiem Sabiedrība iedala tās darbību vairākos atsevišķos segmentos. Analizējot Covid-19 ietekmi uz Sabiedrību un tās grupas sabiedrībām, Sabiedrība izvērtē ietekmi uz katru no tās darbības segmentiem atsevišķi:

1. segments – pakalpojumu nodrošināšanas uzņēmumi (Pillar Re Services, SIA, Pillar Contractor, SIA, Pillar Architekten, SIA un Hanzas Perons, SIA). Segmenta uzņēmumu darbības mērķis ir gūt ienākumus, sniedzot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, būvniecības, projektēšanas un nekustamā īpašuma operatora pakalpojumus grupas uzņēmumiem un ārējiem pasūtītājiem. Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus tiek plānots ka attiecīgā segmenta uzņēmumu kopējais apgrozījums 2020. gadā varētu samazināties par 640 tūkstošiem eiro, ko, galvenokārt, ietekmēs kultūras un izklaides centra Hanzas Perons operatora Hanzas Perons, SIA darbības ierobežojumi attiecībā uz ar cilvēku pulcēšanos saistītu pasākumu organizēšanu un telpu iznomāšanu pasākumu organizatoriem. Papildus ieņēmumu samazinājumu veicina potenciāls pieprasījuma kritums pēc Pillar RE Services, SIA pārvaldītās autostāvvietas New Hanza teritorijā. Uzņēmumiem Pillar Contractor, SIA un Pillar Architekten, SIA ieņēmumu samazinājums sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem nav prognozēts.

2. segments – uzņēmumi, kuriem pieder attīstībai paredzēti nekustamie īpašumi (Pillar 23, SIA, New Hanza Centre, SIA, Pillar Development, SIA un Hanzas Dārzs, SIA). Uzņēmumu īpašumu portfelī ietilpst nekustamie īpašumi New Hanza teritorijā, un līdz katra atsevišķa nekustamā īpašuma attīstības uzsākšanai, uzņēmumi aktīvu saimniecisko darbību neveic. Sabiedrība plāno, ka Covid-19 ierobežojumi neietekmēs attiecīgā segmenta uzņēmumu attīstības plānus un to aktīvu vērtību ilgtermiņā.

3. segments – uzņēmumi, kuriem pieder nomas ieņēmumus ģenerējoši komercīpašumi (NHC 2, SIA, NHC 4, SIA, NHC 5, SIA un Pillar 22, SIA). Attiecīgā segmenta uzņēmumu mērķis ir nodrošināt stabilu ienākumu plūsmu no tiem piederošo komercīpašumu iznomāšanas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Segmenta uzņēmumu īpašumu portfelī ir tādi īpašumi, kā VEF biroju ēkas, loģistikas komplekss Rīgā, Maskavas ielā 462, biroju ēka Elizabetes ielā 23, u.c. Īpašumu nomnieku vidū ir Covid-19 ierobežojumu skartās nozares, kas izjūt pieprasījuma pēc to produktiem un pakalpojumiem kritumu. Sabiedrība, izprotot nomnieku īstermiņa grūtības, un lai uzturētu ciešu ilgtermiņa sadarbību ar tiem, meklē pusēm pieņemamus risinājumus. Nepieciešamības gadījumā uzņēmumi noslēdz nomas līgumu īstermiņa grozījumus, paredzot nomas maksas atlaides vai tās daļēju atlikšanu uz nākotnes periodiem, t.i., pēc valstī izsludinātās ārkārtas situācijas beigām. Plānotais kopējais segmenta uzņēmumu ieņēmumu samazinājums 2020. gadā ir 340 tūkstoši eiro. Papildus, lai mazinātu ieņēmumu samazinājumu ietekmi uz uzņēmumu naudas plūsmu, Sabiedrība ar tās pakalpojumu sniedzējiem veic pārrunas un vienojas par tās ar īpašumu uzturēšanu saistīto izmaksu samazinājumu līdz valstī izsludinātās ārkārtas situācijas beigām. Pamatojoties nozares ekspertu viedokli, Covid-19 ierobežojumu būtiska negatīva ietekme komercīpašumu sektorā ir sagaidāma viesnīcām un lieliem tirdzniecības centriem. Sabiedrībai uz Paziņojuma sagatavošanas dienu nepieder neviena viesnīca vai tirdzniecības centrs.
 

4. segments – uzņēmumi ar pārdošanai turētiem nekustamiem īpašumiem, kuri tika iegūti Likvidējamās ABLV Bank, AS klientu kredītu restrukturizācijas procesa ietvaros (Pillar Holding Company, KS meitas sabiedrības). Uzņēmumu mērķis ir veikt īpašumu realizāciju noteiktā laika periodā. 2020. gadā tika plānots pārdot vairāk kā 70 no attiecīgā segmenta uzņēmumiem piederošiem īpašumiem. Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem un to ietekmes izraisītās nenoteiktības dēļ, Sabiedrība plāno minētā segmenta uzņēmumiem piederošo nekustamo īpašumu pārdošanas darījuma skaita samazinājumu 2020. gadā, to pamatojot ar daļu pircēju vēlmi neskaidros apstākļos atlikt apjomīgu pirkumu veikšanu uz nākotnes periodiem. Plānotais kopējais segmenta uzņēmumu ieņēmumu samazinājums 2020. gadā ir 3,8 miljoni eiro.

Pateicoties 2020. gada martā pabeigtiem darījumiem par divu uzņēmumu kapitāla daļu pārdošanu ieguldījumu fondam EfTEN Real Estate Fund III, AS, kuru ietvaros par 15,8 miljoniem tika pārdotas 100% daļas uzņēmumos NHC 1 un NHC 3, kurām pieder AirBaltic galvenā mītnes ēka Rīgas lidostā un ražošanas un loģistikas komplekss Ķekavas novadā, Sabiedrība ir samazinājusi grupas saistības par 7,2 miljoniem eiro un ieguvusi papildus brīvos naudas līdzekļus vairāk kā 8,6 miljonu eiro apmērā, kas nodrošina Sabiedrības un tās grupas uzņēmumu spēju pildīt savas saistības, neskatoties uz iespējamiem ieņēmumu samazinājumiem.

Ņemot vērā neskaidro situāciju par Covid-19 izplatību un tās ierobežošanas pasākumiem, informāciju par to precīzu ietekmi uz Sabiedrības saimniecisko darbību, finansiālo situāciju un ekonomiskajiem rādītājiem, Sabiedrība atklās, publicējot tās 2020. gada starpperioda un gada pārskatus.

28.04.2020.

Informējam, ka New Hanza Capital, AS koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie revidētie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī tiks publicēti periodā no 15.06.2020 līdz 19.06.2020.

Izmaiņas pārskatu publicēšanas datumos saistītas ar valstī noteikto ārkārtas situāciju un ierobežojumiem vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Kopš marta vidus New Hanza Capital, AS strādā attālinātā režīmā, tādēļ ir būtiski palēnināta informācijas apmaiņa uzņēmumā un ar pārskata revīzijā iesaistītām pusēm, kas, ievērojot esošo uzņēmumu skaitu un informācijas apjomu koncernā, ietekmē pārskata sagatavošanas laiku.

Papildus informējam, ka New Hanza Capital, AS finanšu pārskati par 2020. gadu tiks publicēti iepriekš finanšu kalendārā noteiktajos termiņos.

03.04.2020.

Turpinot darbības mērķu īstenošanu, New Hanza Capital, AS valde un padome pieņēmusi lēmumu par jaunu investīciju projekta īstenošanu, attīstot 18,3 miljonus eiro vērtu A klases noliktavu un loģistikas parku Rīgā, Maskavas ielā 462.

Marta beigās noslēgts celtniecības līgums ar Pillar Contractor, SIA un darbus plānots sākt jau tuvākā mēneša laikā. Maskavas ielas 462 zemes gabalā šobrīd atrodas vairākas noliktavas ēkas, no kurām lielākā daļa būvēta pirms aptuveni desmit gadiem. Lai pilnībā izmantotu īpašuma potenciālu un brīvo zemes platību, tiks veidots vienots loģistikas un noliktavu parks, uzbūvējot gandrīz 32 000 kvadrātmetrus jaunas un modernas noliktavas. Pēc celtniecībās darbu pabeigšanas kopējā ēku platība pārsniegs 50 000 kvadrātmetrus, ierindojot jaunizveidoto loģistikas parku starp lielākajiem Rīga teritorijā. Nomniekiem būs pieejamas platības, sākot no aptuveni 800 kvadrātmetriem.

Paredzams, ka celtniecības darbi tiks pabeigti līdz 2021.gada 31.jūlijam. Jaunajām ēkām paredzēts iegūt arī BREEAM sertifikātu, kas apliecinās to augsto kvalitāti, energoefektivitāti un atbilstību pasaules standartiem, turklāt tās būs pirmās noliktavas ēkās Latvijā ar BREEAM sertifikātu.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā.

31.03.2020.

New Hanza Capital, AS valde ir nolēmusi no obligāciju turētājiem otrreizējā tirgū iegādāties savas emitētās obligācijas (emisijas sērija: NHC FXD EUR 161022, ISIN kods: LV0000802312), kas iekļautas Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Līdz 2020. gada 30.aprīlim plānots iegādāties otrreizējā tirgū obligācijas par nominālvērtību līdz 2,5 miljoniem eiro, piedāvājot noslēgt atsevišķus darījumus obligāciju turētājiem, kuri vēlēsies pārdot tiem piederošās obligācijas atbilstoši aktuālajam piedāvājumam Nasdaq Riga tirdzniecības sistēmā.

Obligāciju pirkšanas piedāvājumos tiks norādīta informācija par konkrētajā periodā atpērkamo obligāciju skaitu un obligāciju turētājiem izmaksājamo summu par katru obligāciju – ne vairāk kā 100 % no obligāciju nominālvērtības, kā arī izmaksājot obligāciju turētājiem uzkrātos un līdz darījuma noslēgšanas datumam neizmaksātos procentus.

13.03.2020.

New Hanza Capital, AS (turpmāk Sabiedrība) pabeidzis darījumu par divu uzņēmumu kapitāla daļu pārdošanu ieguldījumu fondam EfTEN Real Estate Fund III, AS. Par 15,8 miljoniem pārdotas 100% daļas uzņēmumos NHC 1 un NHC 3, kurām pieder AirBaltic galvenā mītnes ēka Rīgas lidostā un ražošanas un loģistikas komplekss Ķekavas novadā.

“Ar šo darījumu vēlreiz apliecinām savu profesionalitāti un spēju efektīvi pārvaldīt un attīstīt komercīpašumus. Ražošanas un loģistikas kompleksu Ķekavā iegādājāmies izsolē, kā iepriekšējā īpašnieka maksātnespējas procesa laikā nolaistu īpašumu, atjaunojām tā tehnisko stāvokli un piesaistījām kvalitatīvus nomniekus. Pārvaldot abus objektus, palielinājām ienākumus no telpu nomas un veicinājām īpašumu vērtības pieaugumu, kas 2020.gadā ļāva noslēgt veiksmīgu darījumu ar EfTEN Real Estate Fund III, un Sabiedrībai vidēji gadā nodrošināja ne mazāk kā 40% ienesīgumu uz ieguldīto kapitālu īpašumu turēšanas periodā” norāda New Hanza Capital valdes priekšsēdētājs Edgars Miļūns.

Pēc viņa vārdiem, objektu pārdošanas darījumi atbilst New Hanza Capital attīstības stratēģijai. Uzņēmums, pēc 2019.gadā notikušās apvienošanās ar Pillar grupu, ir kļuvis par vienu no lielākiem nekustamo īpašumu attīstītājiem Latvijā un turpmāk fokusēsies uz dzīvojamo un komercīpašumu pārvaldīšanu, tai skaitā attīstot loģistikas parku Maskavas ielā, biroju ēkas VEF teritorijā un citus projektus arī New Hanza teritorijā.

Darījumā pārdoti sekojoši uzņēmumi:

NHC 1, SIA, kuras pamatkapitāls ir EUR 500 000, pieder biroju ēka Tehnikas ielā 3, Lidostas “Rīga” teritorijā Mārupes novadā, Latvijā. Sabiedrībai piederošā ēka atrodas uz zemesgabala, kas pieder VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un par kura nomu noslēgts ilgtermiņa līgums. Ēka būvēta 1977. gadā, savukārt 2016. gadā tai veikta pilna renovācija. Ēkas kopējā platība ir 6 556,4 m2 un to pilnībā nomā Air Baltic Corporation, AS saskaņā ar fiksēta termiņa nomas līgumu, kas ir spēkā līdz 2026. gadam. Īpašumam ir stāvvieta 77 automašīnām.

NHC 3, SIA, kuras pamatkapitāls ir EUR 700 000, pieder nekustamais īpašums Krustkalnos, Ķekavas novadā, Latvijā. Nekustamajā īpašumā ietilpstošās ražošanas un noliktavas telpas tika uzbūvētas 2007. gadā un to kopējā platība ir 14 101,1 m2. 99% telpu ir iznomātas. Ēkas enkurnomnieks ir Fristads Production, SIA, kas ir atzīts darba apģērbu ražotājs Eiropā. Uz nekustamā īpašumā ietilpstošā zemesgabala izvietota stāvvieta 123 automašīnām.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā.

09.03.2020.

New Hanza Capital, AS (Sabiedrība), 2019.gadu noslēdzis ar labiem rezultātiem. Uzņēmuma peļņa pirms nodokļiem bija 151,08 tūkstoši eiro, savukārt koncerna peļņa pirms nodokļiem sasniegusi 4,20 miljonus eiro.

Gada nogalē īstenojot apvienošanos ar Pillar grupas uzņēmumiem, koncerna īpašumā esošo ieguldījuma īpašumu skaits ceturtajā ceturksnī ir trīskāršojies, pieaugot līdz 30 īpašumiem ar kopējo tirgus vērtību 100,21 miljoni eiro.

“Gads bija izaicinošs, taču esam spējuši ne tikai uzrādīt labus rezultātus, bet, apvienojoties ar Pillar grupas uzņēmumiem, esam spēruši nākamo soli attīstībā. Koncerna ietvaros tagad spējam nodrošināt pilnu nekustamā īpašuma attīstības ciklu, sākot ar idejas ģenerēšanu, biznesa plāna izstrādi un finansējuma piesaisti,  beidzot ar projekta izstrādi, būvniecības cikla vadīšanu, īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, nomnieku piesaisti un īpašumu pārdošanu,” uzsver New Hanza Capital valdes priekšsēdētājs Edgars Miļūns.

Koncerna 2019.gada finanšu rezultāti:

 • ieņēmumi 2019. gada divpadsmit mēnešos veido 6,2 miljonus eiro,
 • modificētā EBITDA* 2019. gada 31. decembrī sasniedza 1,1 miljonu eiro (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta),
 • bruto aktīvi, salīdzinot ar 2018. gada beigām, palielinājušies par 250%, sasniedzot 196,1 miljonu eiro.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, biroju ēka Elizabetes ielā 23, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kultūras un izklaides ēka Hanzas Perons, kā arī citi īpašumi New Hanza teritorijā. Kopējā iznomājamā telpu platība sasniedz 80 000 m2.

13.01.2020.

2020. gada 10. janvārī New Hanza Capital, AS (turpmāk tekstā – Sabiedrība) noslēgusi kapitāla daļu pārdošanas līgumus ar atliekošo nosacījumu ar EfTEN Real Estate Fund III, AS, par AirBaltic galvenās mītnes ēkas Rīgas lidostā un ražošanas un noliktavu telpu Pierīgā, Ķekavas novadā pārdošanu. 

Ar šo darījumu Sabiedrība pārdos 100% daļu divos zemāk minētajos uzņēmumos, kuriem pieder šie īpašumi: 

 • NHC 1, SIA, kuras pamatkapitāls ir EUR 500 000, pieder biroju ēka Tehnikas ielā 3, Rīgas Lidostas teritorijā Mārupes novadā, Latvijā. Sabiedrībai piederošā ēka atrodas uz zemesgabala, kas pieder VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” un par kura nomu ir noslēgts ilgtermiņa līgums. Ēkas būvniecība tika pabeigta 1977. gadā, savukārt 2016. gadā tai veikta pilna renovācija. Ēkas kopējā platība ir 6 556,4 m2 un to pilnībā nomā Air Baltic Corporation, AS saskaņā ar fiksēta termiņa nomas līgumu, kas ir spēkā līdz 2026. gadam. Minētajam nekustamajam īpašumam ir stāvvieta 77 automašīnām. 
 • NHC 3, SIA, kuras pamatkapitāls ir EUR 700 000, pieder nekustamais īpašums Krustkalnos, Ķekavas novadā, Latvijā. Nekustamajā īpašumā ietilpstošās ražošanas un noliktavas telpas tika uzbūvētas 2007. gadā un to kopējā platība ir 14 101,1 m2. Uz nekustamā īpašumā ietilpstošā zemesgabala ir izvietota stāvvieta 123 automašīnām. 99% telpu ir iznomātas. 

Darījumu kopējā summa ir aptuveni EUR 15,8 miljoni. Darījumu plānots pabeigt, līdzko tiks izpildīti visi līgumu nosacījumi. 

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, biroju ēka Elizabetes ielā 23, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 77 000 m2.

23.12.2019.

2019. gada 11. decembrī notika New Hanza Capital, AS padomes sēde, kuras laikā tika ievēlēta uzņēmuma valde jaunā sastāvā. No jauna valdē ievēlēti valdes locekļi Inga Vēvere un Pēteris Guļāns.

Uzņēmumu reģistrā jaunais valdes sastāvs reģistrēts 2019. gada 19. decembrī.

Inga Vēvere ir pabeigusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot profesionālo maģistra grādu un piektā līmeņa profesionālo jurista kvalifikāciju. Būtiskākā darba pieredze ir iegūta vairāk kā 15 gadus strādājot banku sektorā. Vadījusi ABLV Bank Atbilstības pārvaldes Nekustamā īpašuma un būvniecības juristu nodaļu, bet no 2016. gada aprīļa juristu nodaļu nekustamā īpašuma attīstīšanas uzņēmumā Pillar Management, SIA.

Pēteris Guļāns nekustamo īpašumu jomā strādā vairāk kā 15 gadus. Ilgus gadus strādājis nekustamo īpašumu vērtēšanā un pabeidzis Latvijas Universitātes profesionālo vērtēšanas skolu. Vadījis pārņemto aktīvu nodaļu vienā no lielākajām skandināvu bankām Latvijā. New Hanza Capital, AS darbu uzsāka 2017. gadā apliecinot sevi kā profesionāli aktīvu pārvaldīšanā un attīstīšanā.

New Hanza Capital, AS valdē turpina strādāt valdes priekšsēdētājs Edgars Miļūns, kā arī valdes locekļi Aija Hermane-Sabule un Arnolds Romeiko.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, biroju ēka Elizabetes ielā 23, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 77 000 m2.

05.12.2019.

New Hanza Capital, AS (Sabiedrība) šonedēļ par 90 miljoniem EUR palielināja pamatkapitālu, kas ceturtdien, 5.decembrī, reģistrēts komercreģistrā. Pamatkapitāls palielināts par 90 317 119,- EUR (deviņdesmit miljoni trīs simti septiņpadsmit tūkstoši viens simts deviņpadsmit eiro), emitējot jaunas vārda akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR apmērā.  

Jaunās emisijas akcijas apmaksātas ar mantisku ieguldījumu, sabiedrības esošajam akcionāram - likvidējamajai ABLV Bank, AS - Sabiedrības pamatkapitālā ieguldot tai piederošās kapitāla daļas šādās sabiedrības ar ierobežotu atbildību: Pillar 23, Pillar Management, Pillar, Pillar Development, Hanzas Dārzs, New Hanza Centre, kā arī likvidējamajai ABLV Bank, AS kā komandītam piederošo ieguldījumu komandītsabiedrībā Pillar Holding Company. 

Pēc pamatkapitāla palielināšanas kopējais Sabiedrības pamatkapitāls ir 115 317 119,-EUR (viens simts piecpadsmit miljoni trīs simti septiņpadsmit tūkstoši viens simts deviņpadsmit euro).

“Ir paveikts milzīgs darbs, ar kuru tiek konsolidēti likvidējamās bankas nekustamā īpašuma biznesa virzieni. Jebkurš lēmums bankas likvidācijas procesā ir vērsts uz to, lai vienkāršotu un optimizētu bijušās bankas ieguldījumu struktūru, tādejādi efektivizējot tās pārvaldību. Šis bija vēl viens svarīgs lēmums, ar kuru bankas likvidācijas procesa pārvaldība kļūst vienkāršāka un lēmumu pieņemšana caurskatāmāka,” norāda likvidējamās ABLV Bank, AS likvidators Andris Kovaļčuks.

Jau zinots, ka New Hanza Capital šonedēļ notikušajā akcionāru pilnsapulcē pilnveidoja arī Sabiedrības korporatīvās pārvaldības modeli, nosakot, ka turpmāk Sabiedrībai būs 5 padomes locekļi un 5 valdes locekļi. Papildu līdzšinējiem padomes locekļiem Ernestam Bernim, Edgaram Pavlovičam un Mārim Kanneniekam padomē turpmākos piecus gadus strādās arī Ivans Marjasovs un Kaspars Bajārs. Jaunajiem padomes locekļiem New Hanza Capital akcijas nepieder.

Par jaunajiem padomes locekļiem:

Ivans Marjasovs no 2012.gada līdz 2016.gadam bija ABLV Bank, AS Korporatīvo tiesību un finanšu tirgus juristu nodaļas vadītājs, no 2016.gada ABLV Bank, AS Juridiskās pārvaldes vadītājs, savukārt no 2018.gada maija likvidējamās ABLV Bank, AS Juridiskais direktors.

Kaspars Bajārs no 2011.gada līdz 2018.gadam strādāja ABLV Bank, AS par vecāko juristu, bet no 2018.gada ir ASG Resolution Capital, AS, Padomes loceklis, kā arī Juridiskās un atbilstības nodaļas vadītājs.

03.12.2019.

Šā gada 3.decembrī notika New Hanza Capital, AS (Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulce. Tajā lēma par Sabiedrības 2018. gada peļņas sadali, statūtu grozījumiem un padomes un valdes izmaiņām.

Akcionāru sapulcē nolemts 4,5 miljonus EUR no Sabiedrības peļņas par 2018.gadu izmaksāt dividendēs, savukārt pārējo, dividendēs neizmaksājamo 2018.gada peļņas daļu - 479 tūkstoši EUR apmērā, atstāt Sabiedrības rīcībā kā nesadalīto peļņu. 

Akcionāru sapulcē tika grozīti statūti, uz kuru pamata tika palielināts New Hanza Capital, AS padomes sastāvs, palielinot to no trijiem uz pieciem padomes locekļiem. Uz piecu gadu termiņu Sabiedrības padomē tika ievēlēti: Ernests Bernis, Edgars Pavlovičs, Māris Kannenieks, Ivans Marjasovs un Kaspars Bajārs. Tāpat tika nolemts palielināt valdes sastāvu uz 5 dalībniekiem, par kuras sastāvu lems jaunā padome.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, biroju ēka Elizabetes ielā 23, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 77 000 m2.

22.11.2019.

Šī gada deviņos mēnešos New Hanza Capital, AS strādājis ar peļņu pirms nodokļiem 225,60 tūkstošu eiro apmērā, savukārt koncerna peļņa pirms nodokļiem sasniedza 417,84 tūkstošus eiro. Koncerna īpašumā esošo ieguldījuma īpašumu skaits trešajā ceturksnī nav mainījies — tie ir 11 īpašumi ar kopējā tirgus vērtību 48,3 miljoni eiro.

Koncerna sasniegtie finanšu rezultāti:

 • ieņēmumi 2019. gada deviņos mēnešos veido 2,9 miljonus eiro;
 • modificētā EBITDA* 2019. gada 30. septembrī sasniedza 1,1 miljonu eiro (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
 • bruto aktīvi, salīdzinot ar stāvokli 2018. gada beigās, auguši par 12%, sasniedzot 63,2 miljonus eiro. 
   

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, biroju ēka Elizabetes ielā 23, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 77 000 m2.

22.08.2019.

Šī gada pirmajos sešos mēnešos New Hanza Capital, AS palielinājis koncerna īpašumā esošo ieguldījuma objektu skaitu līdz 11 īpašumiem, kuru kopējā tirgus vērtība pārsniedz 47,7 miljonus eiro. Koncerna peļņa pirms nodokļiem pirmajā pusgadā sasniedza 258,7 tūkstošus eiro, savukārt sabiedrība strādājusi ar peļņu pirms nodokļiem 155,7 tūkstoši eiro apmērā. Koncerna un sabiedrības rezultāti atbilst vadības sagaidītajam rezultātam.

Koncerna sasniegtie finanšu rezultāti:

 • ieņēmumi 2019. gada pirmajā pusgadā ir 1,8 miljoni eiro;
 • modificētā EBITDA* 2019. gada pirmajā pusgadā ir 633,5 tūkstoši eiro (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
 • bruto aktīvi, salīdzinot ar stāvokli 2018. gada beigās, auguši par 11,8%, sasniedzot 62,7 miljonus eiro.

Pateicoties stratēģiski nozīmīgu nekustamo īpašumu iegādei un to efektīvai pārvaldīšanai, pirmajā pusgadā tika novērots 20% palielinājums sabiedrības biroju telpu vidējās nomas maksās. Nomas maksas palielinājums sagaidāms arī turpmāk, ievērojot darbu pie nomnieku piesaistes no jauna iegādātajās ēkās un nomnieku rotāciju citos īpašumos.

Biroju ēkā Brīvības gatvē 214M (bijušajā VEF teritorijā) turpinās sagatavošanas darbi rekonstrukcijas projektam. Plānveida nomnieku rotācija notiek noliktavu telpās – loģistikas centrā “Piepilsētas”, kur uz jūnija beigām bija 60% aizpildījums.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, biroju ēka Elizabetes ielā 23, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 77 000 m2.

06.06.2019.

Lai VEF apkaimi attīstītu kā viedpilsētas risinājumu pilotteritoriju, kurā tiks izmēģināti un ieviesti jaunākie tehnoloģiskie risinājumi, New Hanza Capital kopā ar citiem VEF apkaimes uzņēmumiem apvienojušies inovāciju kustībā VEFRESH.

2019. gada 6. jūnijā parakstot kopīgu memorandu ar Ekonomikas ministriju un Rīgas domi, kustības dalībnieki ir apņēmušies VEF apkaimi padarīt ne tikai par Rīgas un Latvijas, bet reģiona pilsētvides inovāciju centru.

VEF apkaime vēsturiski bijusi tehnoloģiju inovāciju mājvieta un spēcīgs valsts ekonomikas vilcējspēks, un likumsakarīgi tieši šeit 100 gadus pēc savulaik lielākā Latvijas tehnoloģiju uzņēmuma dibināšanas koncentrējušies uzņēmumi, kas ir Latvijas 21. gadsimta tehnoloģiju līderi. Kopā tie nodarbina vairāk nekā 4000 IT speciālistu, saražojot 43% no visa Latvijas IT eksporta apjoma un valsts budžetā nodokļos iemaksājot vairāk nekā 85 miljonus eiro.

Kā zināms, New Hanza Capital meitas sabiedrībai pieder četras ēkas vēsturiskajā VEF teritorijā, kuras tiks renovētas vairākās kārtās, pārveidojot tās par A klases biroju telpām, tādējādi respektējot vēsturisko mantojumu un veidojot jaunu darba vidi tehnoloģiju uzņēmumiem. Kopējā iznomājamo telpu platība pārsniegs 30 000 m2. Pagalmu, ko ieskauj šīs ēkas, ir iecerēts veidot kā ainaviski pievilcīgu atraktīvu zaļo parku 0,5 hektāru platībā, kas lieliski papildinās un uzsvērs darba un atpūtas vides estētiku. Iecerēts, ka parks kļūs par nozīmīgu publiskās ārtelpas daļu, kas pulcēs ne tikai teritorijā strādājošos, bet arī tuvējā apkaimes iedzīvotājus un darbiniekus formālai un neformālai atpūtai, kā arī aizbēgšanai no pilsētas.

Viedā transporta pietura un ar viedajām tehnoloģijām aprīkotas gājēju pārejas, mobilitātes punkts ar velosipēdiem pārvietošanās iespējām uz attālākām Rīgas vietām, apstādījumi un parki ar piknika zonām, spēļu laukumi un publiskās darba stacijas darbam brīvā dabā, kā arī labiekārtota infrastruktūra kājāmgājējiem un riteņbraucējiem – šie ir tikai daži no risinājumiem, kurus kopīgiem spēkiem vēlas īstenot inovāciju kustības VEFRESH dalībnieki: New Hanza Capital, tehnoloģiju uzņēmumi LMT un Accenture, pilsēta pilsētā Jaunā Teika, kā arī VEF Kultūras pils.

Kustība VEFRESH arī apņēmusies VEF apkaimē atbalstīt uzņēmumus, kas attīsta inovatīvus un potenciāli eksportspējīgus risinājumus, kā arī pēc iespējas censties mazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar šādu risinājumu testēšanas saskaņošanu. Tāpat, lai popularizētu inovācijas un veicinātu IT speciālistu skaita pieaugumu Latvijā, kā arī veidotu ciešāku saikni starp inovāciju radītājiem un izglītības iestādēm, VEFRESH dalībnieki iecerējuši sekmēt STEM un IT izglītības iespējas.

21.05.2019.

2019. gada 1. ceturksnis New Hanza Capital, AS (Sabiedrība) un tās koncernam bijis veiksmīgs un tā sasniegtie finanšu rezultāti atbilst plānotajam. Gada pirmajos mēnešos koncerns strādājis ar peļņu 89 610 EUR.

Būtiskākie nerevidētie finanšu rezultāti:

 • ieņēmumi 2019. gada 1. ceturksnī sasniedza 919 292 EUR;
 • modificētā EBITDA* bija 268 816 EUR (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
 • bruto aktīvi, salīdzinot ar 2018. gada beigām, auguši par vairāk kā 11%, sasniedzot 62,4 miljonus EUR.

Pārskata periodā Sabiedrība iegādājās 98.71% no NHC 5, SIA kapitāla daļām un ieguva kontroli pār to. NHC 5, SIA darbības veids ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, tai pieder ieguldījuma īpašumi – biroja ēka Elizabetes ielā 23 un biroju telpas Elizabetes iela 21A–102 ar kopējo platību 4 324,9 m2 un 689,4 m2. Papildu tam, šobrīd turpinās rekonstrukcijas projekta izstrāde biroju ēkai bijušajā Valsts Elektrotehnikas Fabrikas (VEF) teritorijā — Brīvības gatvē 214M, Rīgā, kā arī tehniskā projekta izstrāde jaunām un modernām noliktavas ēkām Maskavas ielā 462/464A.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, biroju ēka Elizabetes ielā 23, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 77 000 m2.

30.04.2019.

Šā gada 15. aprīlī notika New Hanza Capital, AS (Sabiedrība) kārtējā akcionāru pilnsapulce, kurā tika apstiprināti Sabiedrības Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie gada pārskati par 2018.gadu un izskatīts neatkarīgu revidentu ziņojums.

Jau ziņots, ka Sabiedrības peļņa pēc nodokļiem aizvadītajā gadā bija 4,98 miljoni eiro, bet Koncerns (Sabiedrība un tās meitas sabiedrības) gadu noslēdza ar peļņu 1,67 miljoni eiro apmērā. Jautājumu par Sabiedrības peļņas sadali akcionāri nolēma atlikt.

Kā jau iepriekš ziņots, Koncerns 2018. gadā sasniedza labus finanšu rezultātus:

 • ieņēmumi 2018. gadā sasniedza 3,84 miljonus eiro. Salīdzinot ar 2017. gadu, tie auguši par 133%;
 • modificētā EBITDA* 2018. gadā bija1,56 miljonus eiro (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
 • bruto aktīvi, salīdzinot ar stāvokli 2017. gada beigās, auguši par vairāk kā 7%, sasniedzot 56,08 miljonus eiro.

Ieņēmumu pieaugumu veicināja ieguldījuma īpašumu portfeļa palielināšana, kā arī 2018. gadā veiktā nomas maksu indeksācija, kas veidoja 17% pieaugumu biroja telpu vidējās mēneša nomas maksās par vienu kvadrātmetru.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 75 000 m2.

30.04.2019.

New Hanza Capital, AS veikusi kārtējo kuponu izmaksu par summu EUR 245 tūkstoši obligāciju emisijas NHC FXD EUR 161022 (LV0000802312) turētājiem.

Kuponu izmaksa veikta pēc šādiem parametriem:

 • Kupona periods: 16.10.2018 – 15.04.2019;
 • Kupona izmaksas datums: 16.04.2019;
 • Kupona likme: 4,9% gadā.

New Hanza Capital, AS obligāciju emisijas apjoms ir 10 miljoni eiro un tās sākotnējā piedāvājuma ietvaros iegādājās 80 investori. Emisijas datums bija 2017. gada 16. oktobris, bet dzēšanas datums – 2022. gada 16. oktobris. Biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā obligācijas tika iekļautas 2017. gada 19. oktobrī.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 75 000 m2.

28.02.2019.

Pateicoties pārdomātai darbības stratēģijai un kvalitatīvam komercīpašumu portfelim, New Hanza Capital, AS (Sabiedrība) 2018. gadā sasniedza labus finanšu rezultātus. Saskaņā ar auditētajiem finanšu rezultātiem Sabiedrības peļņa pēc nodokļiem aizvadītajā gadā bija 4,98 miljoni eiro, bet Koncerns (Sabiedrība un tās meitas sabiedrības) gadu noslēdza ar peļņu 1,67 miljoni eiro apmērā. Koncerna rezultāti atbilst vadības sagaidītajam rezultātam, savukārt, Sabiedrības peļņu lielākoties veidoja ieņēmumi no dividendēm.

Koncerna sasniegtie finanšu rezultāti:

 • ieņēmumi 2018. gadā veido 3,84 miljonus eiro. Salīdzinot ar 2017. gadu, tie auguši par 133%;
 • modificētā EBITDA* 2018. gada 31. decembrī veido 1,56 miljonus eiro (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
 • bruto aktīvi, salīdzinot ar stāvokli 2017. gada beigās, auguši par vairāk kā 7%, sasniedzot 56,08 miljonus eiro.
   

Ieņēmumu pieaugumu veicināja ieguldījuma īpašumu portfeļa palielināšana, kā arī 2018. gadā veiktā nomas maksu indeksācija, kas veidoja 17% pieaugumu biroja telpu vidējās mēneša nomas maksās par vienu kvadrātmetru.

Aizvadītajā gadā New Hanza Capital, AS ieguldījuma īpašumu portfeli papildināja ar biroju ēku bijušās Valsts Elektrotehnikas Fabrikas (VEF) teritorijā Bērzaunes ielā 7. Minētais darījums bija būtisks, lai izveidotu vienotu projektu, un tas palielina iepriekš VEF teritorijā veikto investīciju vērtību. Pēc pārskata perioda, 2019. gada sākumā New Hanza Capital, AS īpašumu portfelis tika papildināts ar vēl diviem objektiem Rīgā — biroju ēku Elizabetes ielā 23 un biroju telpām Elizabetes ielā 21A-102.

Līdz ar to sabiedrībai ir 11 ieguldījuma īpašumi, kuru iznomājamā platība pārsniedz 75 tūkstošus m2. Vidējais aizpildījums ieguldījuma īpašumos 2018. gada beigās bija 77%.

2018. gadā New Hanza Capital, AS veica pirmās divas kuponu izmaksas par kopējo summu 490 000 eiro obligāciju emisijas NHC FXD EUR 161022 (LV0000802312) turētājiem. Minētās emisijas apjoms ir 10 miljoni eiro, gada procentu likme ir fiksēta: 4,9% ar procentu ienākumu izmaksu 2 reizes gadā. Sabiedrības obligāciju emisijas datums bija 2017. gada 16. oktobris, bet dzēšanas datums – 2022. gada 16. oktobris. Biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā obligācijas tika iekļautas 2017. gada 19. oktobrī.

New Hanza Capital, AS  ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 75 000 m2.

11.02.2019.

Likvidējamās ABLV Bank, AS grupas uzņēmumu reorganizācijas ietvaros New Hanza Capital, AS ir kļuvusi par uzņēmuma NHC 5, SIA 100% kapitāldaļu īpašnieku.

 Līdz ar to New Hanza Capital, AS īpašumu portfelis papildināts ar diviem objektiem Rīgā — biroju ēku Elizabetes ielā 23 (kopējā platība ir 4 324,9 m2) un biroju telpām Elizabetes ielā 21A-102 (kopējā platība 688,1 m2). Darījuma īstenošanai izmantoti uzņēmuma finanšu līdzekļi, kā arī aizņēmums.

New Hanza Capital, AS  ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 75 000 m2.

19.12.2018.

Šī gada 18. decembrī notika New Hanza Capital, AS ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika skatīts jautājums par jauna finanšu pārskatu revidenta ievēlēšanu.

Akcionāri par revidentu New Hanza Capital, AS koncerna 2018. gada finanšu pārskatu pārbaudei un atzinumu sniegšanai ievēlēja zvērinātu revidentu komercsabiedrību Nexia Audit Advice, SIA.

New Hanza Capital, AS  ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 70 000 m2.

22.11.2018.

Šī gada deviņos mēnešos New Hanza Capital, AS strādājis ar peļņu 4,95 miljoni EUR apmērā, savukārt koncerna peļņa sasniedza 813 tūkstošus eiro, kas ir aptuveni 4 reizes vairāk, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2017. gadā.

Koncerna sasniegtie finanšu rezultāti:

 • ieņēmumi 2018. gada deviņos mēnešos veido 2,85 miljonus EUR. Salīdzinot ar 2017. gada attiecīgo periodu, tie auguši par 219%;
 • modificētā EBITDA* 2018. gada deviņos mēnešos veido 1,19 miljonus EUR (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
 • aktīvi, salīdzinot ar stāvokli 2017. gada beigās, auguši par 5,73%, sasniedzot 55,36 miljonus EUR.

Ieņēmumu un peļņas pieaugumu veicināja ieguldījuma īpašumu portfeļa palielināšana, kā arī jau iepriekš plānotā nomas maksu indeksācija, kas veidoja 12% pieaugumu biroja telpu vidējās mēneša nomas maksās par vienu kvadrātmetru.

Lai arī šogad tika iegādāta papildu biroju ēka bijušajā Valsts elektrotehniskās fabrikas (VEF) teritorijā — Bērzaunes ielā 7, 2018. gada deviņos mēnešos tika novērots 4% samazinājums iznomātās biroju platībās. Tas saistīts ar veiktajām plānveida īpašumu pārvaldīšanas darbībām pārējās biroju ēkās VEF teritorijā, kuras New Hanza Capital iegādājās 2017. gadā.

New Hanza Capital grupas uzņēmumu kopējā iznomājamā telpu platība šobrīd sasniedz 72 992 m2, no kuriem iznomāti ir 80%.

New Hanza Capital, AS  ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 70 000 m2.

23.10.2018.

Informējam par izmaiņām New Hanza Capital, AS 2018. gada publisko paziņojumu kalendārā. Izmaiņas attiecas uz koncerna konsolidētiem un sabiedrības atsevišķiem finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (revidēti), kuri tiks publicēti laika posmā no 24.04.2019 līdz 30.04.2019. Pārējie 2018. gada finanšu pārskati tiks publicēti iepriekš ziņotajos termiņos.

Līdz ar to New Hanza Capital, AS koncerna konsolidētie  un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati 2018. gadā tiks publicēti šādos datumos:

 • Saīsinātie starpperioda konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 30. septembrī (nerevidēti): 19.11.2018 - 23.11.2018
 • Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018.gada 31. decembrī (nerevidēti): 22.02.2019 - 28.02.2019
 • Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018.gada 31. decembrī (revidēti): 24.04.2019 - 30.04.2019

16.10.2018.

New Hanza Capital, AS veikusi kārtējo kuponu izmaksu par summu EUR 245 000 obligāciju emisijas NHC FXD EUR 161022 (LV0000802312) turētājiem.

Kuponu izmaksa veikta pēc šādiem parametriem:

 • Kupona periods: 16.04.2018 – 15.10.2018
 • Kupona izmaksas datums: 16.10.2018
 • Kupona likme: 4,9% gadā

New Hanza Capital, AS obligāciju emisijas apjoms ir 10 miljoni eiro un tās sākotnējā piedāvājuma ietvaros iegādājās 80 investori. Emisijas datums bija 2017. gada 16. oktobris, bet dzēšanas datums – 2022. gada 16. oktobris. Biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā obligācijas tika iekļautas 2017. gada 19. oktobrī.

New Hanza Capital, AS  ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas kopš 2015. gada nogales savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība ir virs 70 000 m2.

20.08.2018.

Šī gada pirmos sešus mēnešus New Hanza Capital, AS noslēdza ar peļņu 4,77 miljoni EUR, kuru galvenokārt veidoja meitas uzņēmumu dividendes. Savukārt, New Hanza Capital, AS koncerna peļņa ir 526 tūkstoši eiro, kas ir par 281% vairāk, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2017. gadā. Sasniegtie finanšu rezultāti atbilst 2018. gada prognozēm.

Koncerna sasniegtie finanšu rezultāti:

 • ieņēmumi 2018. gada pirmajā pusgadā ir 1,91 miljoni EUR. Salīdzinot ar 2017. gada attiecīgo periodu, tie auguši par 211%;
 • modificētais EBITDA* 2018. gada 30. jūnijā ir 797,85 tūkstoši EUR (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
 • aktīvi, salīdzinot ar stāvokli 2017. gada beigās, auguši par 5,46%, sasniedzot 55,22 miljonus EUR.

Pārskata periodā New Hanza Capital, AS  meitas sabiedrība NHC 2, SIA iegādājās biroju ēku bijušajā Valsts elektrotehniskās fabrikas (VEF) teritorijā - Bērzaunes ielā 7, Rīgā. Darījuma summa ir 1,90 miljoni eiro. Minētais darījums koncernam ir stratēģiski būtisks, lai izveidotu VEF teritorijā vienotu attīstības projektu, un tas palielina iepriekš VEF teritorijā veikto investīciju vērtību.  

Līdz ar jauna īpašuma iegādi New Hanza Capital, AS grupas uzņēmumu kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 70 000 m2, savukārt iznomāto telpu platība ir virs 56 000 m2. Pirmajā pusgadā ir novērots 12% samazinājums iznomātās biroju platībās, kas ir saistīts ar veiktajām plānveida īpašumu pārvaldīšanas darbībām biroju ēkās VEF teritorijā. Savukārt, plānotā nomas maksu indeksācija veidoja 8% pieaugumu biroja telpu vidējās mēneša nomas maksās par vienu kvadrātmetru.

New Hanza Capital, AS turpina darbu pie esošo ieguldījuma īpašumu uzlabošanas un attīstības. Piemēram, loģistikas īpašumā Maskavas ielā 462 / 464A ir izstrādāts attīstības koncepts un šobrīd notiek papildus noliktavu projektēšana. Rekonstrukcijas projekta ietvaros projektēšanas darbi ir uzsākti arī biroju ēkā VEF teritorijā – Brīvības gatvē 214M.

Papildus, jūnijā tika veiktas izmaiņas divu New Hanza Capital, AS grupas uzņēmumu pamatkapitālos — NHC 1, SIA un NHC 3, SIA. Uzņēmuma NHC 1, SIA pamatkapitāls samazināts līdz 500 000 EUR, bet NHC 3, SIA pamatkapitāls — līdz 700 000 EUR. Izmaiņas pamatkapitālu apjomā veiktas, lai, ievērojot uzņēmumu aktīvu vērtību, optimizētu uzņēmumu kapitālu struktūru, pamatkapitālu pielīdzinot apjomam, kāds nepieciešams uzņēmumu ilgtermiņa darbības mērķu īstenošanai.

New Hanza Capital, AS  ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas kopš 2015. gada nogales savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība ir virs 70 000 m2.

01.08.2018.

Realizējot uzņēmuma darbības mērķus, New Hanza Capital, AS papildinājis tās pārvaldībā esošo īpašumu portfeli ar vēl vienu biroju ēku bijušajā Valsts elektrotehniskās fabrikas (VEF) teritorijā. New Hanza Capital, AS meitas uzņēmums NHC 2, SIA par 1,9 miljoniem eiro iegādājies biroju ēku Bērzaunes ielā 7, Rīgā. 

Iegādātās biroju ēkas kopējā iznomājamā platība sasniedz 3 200 m2. Ēkā šobrīd ir 18 nomnieki, no kuriem lielākais ir zobārstniecības un estētiskās medicīnas klīnika "Sky Dream Clinic". Jāpiebilst, ka līdz ar iegādes darījuma pabeigšanu NHC 2, SIA ir pārņēmusi visus noslēgtos nomas līgumus ar nomniekiem. 

VEF apkaimi kā vienu no Rīgas perspektīvākajiem biznesa un kultūras centriem New Hanza Capital, AS atzina jau 2017. gada septembrī, kad NHC 2, SIA šeit iegādājās pirmās biroju ēkas — Brīvības gatvē 214B, Brīvības gatvē 214M un Bērzaunes ielā 1. Šo biroju ēku kopējā platība sasniedz 25 000 m2. 

“Biroju ēkas Bērzaunes ielā 7 iegāde mums bija būtiska, lai izveidotu vienotu projektu, un tas palielinās mūsu iepriekš VEF teritorijā veikto investīciju vērtību. VEF apkaime Rīgas pilsētas attīstības plānā iezīmēta ar lielisku potenciālu attīstīties par jaunu Rīgas centru. Mūsu mērķis ir kopā ar teritorijas kaimiņiem radīt VEF apkaimi par vietu, kur strādāt, dzīvot un atpūsties cilvēkiem, kurus aizrauj tehnoloģiju un inovāciju iespējas,” atzīmēja New Hanza Capital, AS izpilddirektors Edgars Miļūns. 

New Hanza Capital, AS  ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas kopš 2015. gada nogales savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība ir virs 70 000 m2.

20.07.2018.

New Hanza Capital, AS akcionāri ārkārtas sapulcē apstiprinājuši auditētos New Hanza Capital, AS konsolidētos un sabiedrības atsevišķos gada pārskatus par 2017.gadu.

Pārskatu periodu koncerns noslēdza ar peļņu pēc nodokļiem EUR 7,94 miljoni apmērā. Uzņēmuma finanšu rezultātus 2017. gadā galvenokārt ietekmēja ieguldījuma īpašumu vērtības pieaugums atsevišķās meitas sabiedrībās.

Vienlaikus akcionāru sapulcē nolemts revīzijas komitejas uzdevumu izpildi nodot sabiedrības padomei. Sabiedrības padomē strādā padomes priekšsēdētājs Ernests Bernis, padomes priekšsēdētāja vietnieks Edgars Pavlovičs un padomes loceklis Māris Kannenieks.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība ir virs 70 000 m2.

02.07.2018.

Šā gada 28. jūnijā Uzņēmumu reģistrā reģistrēts pamatkapitāla samazinājums divos New Hanza Capital, AS grupas uzņēmumos — NHC 1, SIA un NHC 3, SIA. 

Uzņēmuma NHC 1, SIA pamatkapitāls samazināts līdz 500 000 EUR, bet NHC 3, SIA pamatkapitāls — līdz 700 000 EUR. 

Izmaiņas pamatkapitālu apjomā veiktas, lai, ievērojot uzņēmumu aktīvu vērtību, optimizētu uzņēmumu kapitālu struktūru, pamatkapitālu pielīdzinot apjomam, kāds nepieciešams uzņēmumu ilgtermiņa darbības mērķu īstenošanai. 

NHC 1, SIA aktīvos ir airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, savukārt NHC 3, SIA — loģistikas centrs Piepilsētas Ķekavas novadā. 

New Hanza Capital grupas pašu kapitāls 2018. gada marta beigās bija 33,16 miljoni EUR. 

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība ir aptuveni 70 000 m2.

24.05.2018.

Šī gada 1. ceturksnī New Hanza Capital, AS koncerns strādājis ar peļņu 204 205 EUR, kas ir par 651% vairāk, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2017. gadā. Sasniegtie finanšu rezultāti atbilst plānotajam un tos veicināja uzņēmuma pārvaldīto īpašumu nomas ieņēmumu pieaugums. 

Nerevidētie finanšu rezultāti:

 • koncerna ieņēmumi 2018. gada pirmajos trīs mēnešos bija 936 696 EUR. Salīdzinot ar 2017. gada attiecīgo periodu, tie auguši par 247%;
 • EBITDA (ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta) 2018. gada 31. martā bija 338 127 EUR;
 • koncerna aktīvi, salīdzinot ar 2017. gada 31. martu, auguši par 5,78%, sasniedzot 55,39 miljonus EUR.

Pārskatu periodā New Hanza Capital, AS īpašumā esošo ieguldījuma īpašumu skaits palika nemainīgs. Jaunu objektu iegādes vietā aktīvi tika strādāts pie esošo ieguldījuma īpašumu uzlabošanas un attīstības. Piemēram, loģistikas īpašumā Maskavas ielā 462 / 464A šobrīd tiek izstrādāts attīstības koncepts, savukārt projektēšanas darbus ir plānots iesākt jau 2018. gada 2. ceturksnī. Papildus turpinās rekonstrukcijas koncepta izstrāde biroju ēkās bijušās Valsts Elektrotehnikas Fabrikas (VEF) teritorijā – Rīgā, Brīvības gatvē 214B, Brīvības gatvē 214M un Bērzaunes ielā 1. 

Jāatzīmē, ka 2018. gada 19. martā notika New Hanza Capital, AS ārkārtas akcionāru sapulce, kurā uzņēmuma valde un padome tika ievēlētas jaunā sastāvā. New Hanza Capital, AS valdes sastāvs tika paplašināts līdz trim valdes locekļiem. No šā gada 20. marta uzņēmuma valdē strādā valdes priekšsēdētājs Edgars Miļūns, kā arī valdes locekļi Arnolds Romeiko un Aija Hermane-Sabule, savukārt New Hanza Capital, AS padomē šobrīd strādā padomes priekšsēdētājs Ernests Bernis, padomes priekšsēdētāja vietnieks Edgars Pavlovičs un padomes loceklis Māris Kannenieks. 

Tāpat gada pirmajos mēnešos New Hanza Capital, AS pārdeva tai piederošās 7 500 jeb 30% SG Capital Partners AIFP, SIA kapitāla daļas, nosakot vienas daļas cenu 2,00 EUR, kas atbilst tirgus vērtībai.  

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju. 

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 56,7 tūkstošus kvadrātmetru.

26.04.2018.

Vairāki Latvijas vadošie tehnoloģiju uzņēmumi kopā ar nekustamo īpašumu attīstītājiem un kultūras centru apvienojuši spēkus, lai izveidotu inovatīvu vidi VEF apkaimē – vietu, kur strādāt, dzīvot, atpūsties un radīt cilvēkiem, kurus aizrauj tehnoloģiju un inovāciju iespējas. VEF apkaime pilsētas attīstības plānā iezīmēta ar lielisku potenciālu attīstīties par jauno Rīgas centru. Uzņēmumu iniciatīva tapusi ar skatu Latvijas nākamajā simtgadē – šī teritorija būs Latvijas kā viedvalsts modelis, kur uzņēmumi veidos un pilsētvidē izmēģinās jaunākās digitālās tehnoloģijas, vienlaikus nesot Latvijas vārdu pasaulē. 

Latvijas tehnoloģiju inovāciju uzņēmumi Latvijas Mobilais Telefons, Accenture, Mikrotik, kā arī komercīpašumu pārvaldītājs New Hanza Capital, Jaunā Teika, VEF Kultūras pils un tirdzniecības uzņēmums Elkor vienojušies kopīgam darbam, lai šis jaunais Rīgas centrs kļūtu par pilsētas tehnoloģiski attīstītāko, vienlaikus dzīvošanai un strādāšanai draudzīgāko vietu. Te būs radoša vide, kurā uzņēmumi apņēmušies prototipēt jaunus risinājumus, kopā attīstot ne tikai viedāku, bet arī zaļāku apkārtnes infrastruktūru, kā arī radot eksportspējīgas inovācijas un sabalansētu vidi dzīvošanai un strādāšanai. Iniciatīvai aicināti pievienoties arī citi uzņēmumi un iestādes. 

Arvils Ašeradens, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs: “Latvijai ir simt gadu tradīcijas elektronikas nozarē, un to šūpulis ir kārts tieši VEF teritorijā. Tas ir ar augstu pievienoto vērtību iezīmēts pirmsākums mūsdienu stāstam par Latvijas tehnoloģiju inovāciju potenciālu. Patiess prieks, ka šajā projektā izdevies sastrādāties daudziem uzņēmumiem, turklāt no atšķirīgām nozarēm. Viens no būtiskākajiem aspektiem, lai Latvija kļūtu par viedvalsti, ir ne tikai inovatīvas tehnoloģijas, bet arī savstarpējā korporāciju un jaunuzņēmumu sadarbība, kā arī moderna, uz attīstību vērsta un iekļaujoša vide kā darbam, tā dzīvošanai. 

Tehnoloģiju mājvieta ar 100 gadu vēsturi 

“Apkaime abpus Brīvības ielai vēsturiski ir vieta, kur koncentrējušies tehnoloģiju un inovāciju uzņēmumi. Šajā teritorijā strādājošo uzņēmumu profils, mērogs un speciālistu koncentrācija nodrošina nepieciešamo cilvēkresursu un tehnoloģiju klātbūtni, lai pieteiktu Rīgu kā inovatīvu un daudzsološu pilsētu gan reģionālā, gan starptautiskā kontekstā. Šobrīd apkārtni ap bijušās VEF rūpnīcas ēkām, VEF Kultūras pili un Jaunās Teikas teritoriju par savu mājvietu sauc daudzi lielākie valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumi – Latvijas Mobilais Telefons, Mikrotik, Accenture, kur kopā strādā vairāk nekā 3500 augsta līmeņa speciālistu,” stāsta projektam piesaistītais pilsētplānotājs un sociālantropologs Viesturs Celmiņš, uzsverot, ka likumsakarīgi tieši VEF apkaime ir vieta, kur šāda iniciatīva ir radusies un iedzīvojusies. 

V.Celmiņš skaidro, ka, lai izmantotu digitālo tehnoloģiju priekšrocības pēc iespējas efektīvāk, kā arī radītu savus unikālos produktus, valstij ir nepieciešams skaidri pozicionēt inovāciju un tehnoloģiju nozīmi pilsētas un sabiedrības attīstībā. “Šis kvartāls ar tehnoloģiju inovāciju uzņēmumiem, kultūras institūcijām un kvartāla jaunajiem iedzīvotājiem ir daudzpusīgs un konkurētspējīgs piedāvājums mūsdienu digitālo tehnoloģiju attīstības kontekstā,” norāda pilsētpētnieks. 4.maija “Svētki VEF pilsētā” pasākumu laikā ikviens būs aicināts piedāvāt un izteikt savu šīs apkārtnes nosaukuma variantu. 

Viedvalsts modelis

Uzņēmumi, kas jau tagad individuāli strādā pie tehnoloģiju inovācijām, savus jaunos, uz apkārtējās vides uzlabošanu vērstos produktus apņēmušies prototipēt un testēt pilsētvidē VEF apkaimē. Tā, piemēram, LMT iedzīvinās mašīnredzes risinājumus un 5G iespējas pilsētvides uzlabošanā. Accenture prototipēšanas studija Liquid Studio īstenos lietu interneta, mākslīgā intelekta un miksētās papildinātās realitātes projektus. Mikrotik sadarbībā ar LMT izstrādās 5G bezvadu tehnoloģijas Latvijas konkurētspējas celšanai un eksportam pasaulē. Pilsēta pilsētā – Jaunā Teika – jau šobrīd ir modernākais rajons dzīvošanai un strādāšanai Rīgā, kurš nākotnē nodrošinās telpas vairāk nekā 6000 profesionāļiem. New Hanza Capital palīdzēs vēsturiskās VEF rūpnīcas ēkām atdzimt par ērtu un patīkamu darba vidi tehnoloģiju uzņēmumiem, labiekārtojot arī vēsturisko VEF kvartāla iekšējo parku. Savukārt VEF Kultūras pils nodrošinās jaunas tehnoloģiju apguves iespējas bērniem, meklēs inovatīvus formātus tradicionālām vērtībām, un tā būs arī vieta tehnoloģiju nozares spilgtākajiem pasākumiem.

20.04.2018.

New Hanza Capital, AS valde un padome apstiprināja auditētos New Hanza Capital, AS konsolidētos un sabiedrības atsevišķos gada pārskatus par 2017.gadu. Pārskatu periodu koncerns ir noslēdzis ar peļņu pēc nodokļiem EUR 7,94 miljoni apmērā. Uzņēmuma finanšu rezultātus 2017. gadā galvenokārt ietekmēja ieguldījuma īpašumu vērtības pieaugums atsevišķās meitas sabiedrībās.

Jautājums par peļņas sadali tiks izlemts tuvākajā New Hanza Capital, AS akcionāru sapulcē.

2018. gadā New Hanza Capital, AS turpinās savu darbību, pārvaldot un plānveidīgi attīstot jau iegādātos īpašumus. Šobrīd visi koncerna īpašumā esošie aktīvi ir peļņu nesoši, tiem ir labs attīstības potenciāls, kā arī ir sagaidāms to vērtības pieaugums, veicot plānotos īpašumu uzlabojumus. Uzņēmumam ir pozitīva naudas plūsma, un tam šobrīd nav nepieciešami papildus ieguldījumi darbības turpināšanai un attīstības plānu realizācijai. Uzņēmuma plānos ir nākamo trīs gadu laikā kļūt par vienu no vadošajiem dalībniekiem nekustamā īpašuma ieguldījumu pārvaldīšanas tirgū Latvijā.

Ar New Hanza Capital, AS konsolidētajiem un sabiedrības atsevišķajiem gada pārskatiem par 2017.gadu, neatkarīgo revidentu ziņojumu un paziņojumu par korporatīvo pārvaldību 2017.gadā var iepazīties uzņēmuma mājas lapā http://nh.capital/.  

19.04.2018.

Šā gada aprīlī ir palielināts New Hanza Capital, AS meitas sabiedrības NHC 5, SIA pamatkapitāls par 8,19 miljoniem eiro līdz 8,2 miljoniem eiro.

NHC 5, SIA pamatkapitālā ieguldīti ABLV Bank, AS piederošie nekustamie īpašumi Elizabetes ielā 21A un Elizabetes ielā 23, lai atvieglotu to turpmāko pārvaldīšanu, sadarbību ar nomniekiem, kā arī apkalpošanu. Līdz ar to ABLV Bank, AS ieguvusi 98,71% NHC 5, SIA kapitāldaļu.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 69,8 tūkstošus kvadrātmetru. 

17.04.2018.

New Hanza Capital, AS veikusi pirmo kuponu izmaksu par summu EUR 245 000 obligāciju emisijas NHC FXD EUR 161022 (LV0000802312) turētājiem.

Kuponu izmaksa veikta pēc šādiem parametriem:

 • Kupona periods: 16.10.2017 – 15.04.2018
 • Kupona izmaksas datums: 16.04.2018
 • Kupona likme: 4,9% gadā

New Hanza Capital, AS obligāciju emisijas apjoms ir 10 miljoni eiro un tās sākotnējā piedāvājuma ietvaros iegādājās 80 investori. Emisijas datums bija 2017. gada 16. oktobris, bet dzēšanas datums – 2022. gada 16. oktobris. Biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā obligācijas tika iekļautas 2017. gada 19. oktobrī.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 69,8 tūkstošus kvadrātmetru.

23.03.2018.

Šā gada 19. martā notika New Hanza Capital, AS ārkārtas akcionāru sapulce, kurā ievēlēta uzņēmuma valde jaunā sastāvā un mainīts padomes locekļu skaits.

New Hanza Capital, AS valdes sastāvs paplašināts līdz trim valdes locekļiem. No šā gada 20. marta valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda Edgars Miļūns, kurš iepriekš bija uzņēmuma padomes priekšsēdētāja vietnieks. Valdē ievēlēti arī līdzšinējie valdes locekļi Arnolds Romeiko un Aija Hermane-Sabule.

Līdz ar to tika mainīts arī New Hanza Capital, AS padomes sastāvs, samazinot to no četriem uz trim padomes locekļiem. Padomē darbu turpina padomes priekšsēdētājs Ernests Bernis, kā arī padomes priekšsēdētāja vietnieks Edgars Pavlovičs un padomes loceklis Māris Kannenieks.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 69,8 tūkstošus kvadrātmetru.

 

13.03.2018.

Sakarā ar New Hanza Capital, AS lielākā akcionāra ABLV Bank, AS izstāšanās no SG Capital Partners AIFP, SIA pārvaldītā ilgtspējīgā komerciālā nekustamā īpašuma fonda SG Capital Partners Fund 1, KS New Hanza Capital, AS ir pārdevusi tai piederošās 7 500 jeb 30% SG Capital Partners AIFP, SIA kapitāla daļas, nosakot vienas daļas cenu 2,00 EUR, kas atbilst tirgus vērtībai. 

SG Capital Partners AIFP, SIA ir 2016. gada novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks. New Hanza Capital, AS ieguva iepriekš minētās SG Capital Partners AIFP, SIA kapitāla daļas 2017. gada februārī.

12.03.2018.

2018. gada 7. martā notika New Hanza Capital, AS padomes sēde, kuras laikā tika ievēlēta uzņēmuma valde jaunā sastāvā. Par valdes priekšsēdētāju ievēlēta Aija Hermane-Sabule, savukārt Arnolds Romeiko turpina pildīt valdes locekļa pienākumus.

Uzņēmumu reģistrā jaunais valdes sastāvs reģistrēts 2018. gada 9. martā.

Aija Hermane-Sabule ir pabeigusi SBS Swiss Business School, iegūstot maģistra grādu uzņēmējdarbības vadīšanā (MBA). Savukārt Banku augstskolā iegūts profesionālais maģistra grāds finansēs un bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā. Būtiskākā darba pieredze ir iegūta vairāk kā septiņus gadus strādājot nodokļu eksperta amatā vienā no lielā četrinieka auditorkompānijām. No 2013. gada līdz 2017. gadam Aija Hermane-Sabule vadīja ABLV Bank, AS grāmatvedības nodaļu, bet no 2018. gada ieņem nekustamā īpašuma attīstīšanas uzņēmuma Pillar Management, SIA finanšu direktores amatu.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 69,8 tūkstošus kvadrātmetru.

 

01.03.2018.

New Hanza Capital, AS ir saņēmusi Andra Kovaļčuka paziņojumu par atkāpšanos no valdes priekšsēdētāja un izpilddirektora pienākumu pildīšanas New Hanza Capital, AS un tās meitas sabiedrībās ar šā gada 28. februāri. 

Savu lēmumu Andris Kovaļčuks pamato ar to, ka ir izvirzīts ABLV Bank, AS likvidatora amatam. 

New Hanza Capital, AS valdē turpina darbu valdes loceklis, izpilddirektora vietnieks Arnolds Romeiko. 

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju.

26.02.2018.

Pateicoties pārdomātai darbības stratēģijai un efektīvai risku pārvaldīšanai, New Hanza Capital, AS 2017. gadā sasniedzis teicamus finanšu rezultātus. Saskaņā ar nerevidētajiem finanšu rezultātiem Koncerns aizvadīto gadu noslēdzis ar peļņu pēc nodokļiem EUR 7,99 miljoni apmērā, kas galvenokārt ir saistīts ar pārvaldīto īpašumu nomas ieņēmumu pieaugumu, kā arī ieguldījuma īpašumu vērtības pieaugumu.   

Nerevidētie finanšu rezultāti par 2017. finanšu gadu:

 • Koncerna ieņēmumi EUR 1,64 miljoni - 263% pieaugums, salīdzinot ar 2016. gada ieņēmumiem EUR 452 295 apmērā;
 • EBITDA EUR 8,44 miljoni;
 • Pamatdarbības naudas plūsma EUR 0,38 miljoni. 

Aizvadītajā gadā New Hanza Capital, AS esošo ieguldījuma īpašumu skaits palielinājās par trim biroju ēkām bijušajā VEF teritorijā - Rīgā, Brīvības gatvē 214B, Brīvības gatvē 214M un Bērzaunes ielā 1, kuru kopējā iznomājamā platība ir virs 22 tūkstošiem kvadrātmetru. 

Papildus, 2017. gada nogalē tika pabeigts loģistikas kompleksa, kas atrodas Rīgā, Maskavas ielā 462 un Maskavas ielā 464A iegādes process. Tā teritorija aizņem 12,55 hektārus, un tajā atrodas trīs modernas noliktavu ēkas ar biroju telpām, kuras celtas pēdējo 10 gadu laikā. Šo ēku kopējā iznomājamā platība sasniedz 27,8 tūkstošus kvadrātmetru. Teritorijā atrodas arī mazvērtīga apbūve, kuru demontējot atbrīvojas 7,5 hektāru liels zemes gabals attīstībai. 

Vidējais aizpildījums ieguldījuma īpašumos 2017. gada beigās bija 85,05%, kuru veidoja atsevišķo objekta telpu grupu aizpildījums: biroja telpām 69% apmērā, noliktavas un mazo tirdzniecības telpām 100% apmērā. 

2017. gada oktobrī New Hanza Capital, AS saņēma obligāciju emisijas rezultātā piesaistītos līdzekļus EUR 10 miljonu apmērā. Obligāciju gada procentu likme ir fiksēta: 4,9% ar procentu ienākumu izmaksu 2 reizes gadā. Obligācijas 2017. gada 19. oktobrī tika iekļautas regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā (ISIN: LV0000802312). 

Saistībā ar notikumiem ar uzņēmuma koncerna lielāko akcionāru ABLV Bank, AS ir jāuzsver, ka FKTK noteiktie ierobežojumi ABLV Bank, AS nav ietekmējuši un nerada šķēršļus pildīt New Hanza Capital, AS emitēto un biržas Parāda vērtspapīru sarakstā iekļauto obligāciju nostiprinātās saistības. Koncernam piederošo ēku nomnieki ir ar ABLV grupu nesaistīti uzņēmumi, kuru maksājumu disciplīna, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, nav pasliktinājusies.

Saskaņā ar nodrošināto kredītu nosacījumiem nomas maksājumi tiek saņemti uz Koncerna uzņēmuma kontu bankā, kas ir izsniegusi uzņēmumam nodrošināto kredītu. 

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. New Hanza Capital, AS lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 88% uzņēmuma akciju. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 69,8 tūkstošus kvadrātmetru.

22.02.2018.

New Hanza Capital ārkārtas akcionāru sapulcē uz 5 gadu pilnvaru termiņu pārvēlēta uzņēmuma padome, paplašinot to līdz četriem padomes locekļiem un veicot attiecīgus grozījumus uzņēmuma statūtos. 

Uzņēmuma padomē atkārtoti ievēlēti Ernests Bernis un Māris Kannenieks. No jauna padomē ievēlēti Edgars Pavlovičs un Edgars Miļūns. Par padomes priekšsēdētaju tika ievēlēts Ernests Bernis, bet par priekšsēdētāja vietnieku — Edgars Miļūns. 

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju. 

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. New Hanza Capital, AS lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 88% uzņēmuma akciju. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 69,8 tūkstošus kvadrātmetru.

20.02.2018.

Informējam par New Hanza Capital, AS darbību saistībā ar notikumiem, kas saistīti ar uzņēmuma lielāko akcionāru ABLV Bank, AS.

New Hanza Capital, AS darbību Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktie ierobežojumi ABLV Bank, AS nav ietekmējuši un tas nerada šķēršļus pildīt New Hanza Capital, AS emitēto un biržas Parāda vērtspapīru sarakstā iekļauto obligāciju nostiprinātās saistības.  

New Hanza Capital, AS un tās meitas uzņēmumiem kopumā ir septiņi norēķinu konti ABLV Bank, AS. Kopējā summa, kas uz ierobežojumu brīdi atradās šajos kontos, ir nedaudz virs 400 tūkstošiem eiro. Atsevišķiem New Hanza Capital grupas uzņēmumiem ir atvērti norēķinu konti arī citās Latvijas komercbankās, līdz ar to ir nodrošināti nepieciešamie uzņēmumu ikdienas norēķini līdz situācijas stabilizācijai ABLV Bank, AS.  

Praktiski visi New Hanza Capital grupas uzņēmumiem piederošo īpašumu nomnieki ir ar ABLV grupu nesaistītas sabiedrības. Septiņu lielāko nomnieku maksas veido 74% no kopējiem nomas ieņēmumiem un visi nomnieki veic regulārus maksājumus bez būtiskiem termiņu kavējumiem.  

Koncerns ir iegādājies arī Latvijas valsts parādzīmes par kopējo summu 3,5 miljoni eiro, kā arī ABLV Bank, AS obligācijas par kopējo summu 12,8 miljoni eiro, kas šobrīd glabājas ABLV Bank, AS atvērtajā finanšu instrumentu kontā. Finanšu instrumentu kontam nav noteikti ierobežojumi un New Hanza Capital ir tiesīgs nepieciešamības gadījumā iegādātos vērtspapīrus izmantot, lai nodrošinātu iespējamo nepieciešamo likviditāti uzņēmuma darbības nodrošināšanai.  

New Hanza Capital, AS kapitalizācija un likviditāte ir augstā līmenī. Turklāt, saskaņā ar operatīvajiem finanšu datiem, New Hanza Capital grupa 2017. gadā strādājusi ar peļņu EUR 7.9 miljoni, kas skaidrojams ar uzņēmuma pārvaldīto īpašumu nomas ieņēmumu pieaugumu, kā arī īpašuma portfeļa pārvērtēšanu.   

Tādējādi, viss augstāk minētais nodrošina to, ka New Hanza Capital, AS kopumā ir spējīgs finansēt savu ikdienas darbību un nodrošināt savu darbības nepārtrauktību.

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju.

31.01.2018.

Turpinot uzņēmuma darbības mērķu īstenošanu, New Hanza Capital papildinājis tās pārvaldībā esošo īpašumu portfeli ar loģistikas kompleksu Rīgā, kuru veido noliktavu ēkas Maskavas ielā 462 un Maskavas ielā 464A. Īpašums iegādāts izsolē par 4,6 miljoniem eiro, kā arī veikti mazāki papildu ieguldījumi saistīto būvju iegādē. 

Loģistikas kompleksa teritorija aizņem 12,55 hektārus un tajā atrodas trīs modernas noliktavu ēkas ar biroju telpām, kuras celtas pēdējo 10 gadu laikā. Šo ēku kopējā iznomājamā platība sasniedz 26 000 m2 un lielākais nomnieks ir viens no vadošajiem auto nozares uzņēmumiem Baltijas valstīs Latakko, SIA. Teritorijā atrodas arī mazvērtīga apbūve, kuru plānots demontēt, atbrīvojot 7,5 hektāru lielu zemes gabalu attīstībai. Līdz ar to, šobrīd jau ir uzsākti vēl vienas 25 000m2 lielas A klases noliktavu ēkas projektēšanas darbi. 

Loģistikas komplekss Rīgā ievērojami papildina New Hanza Capital iznomājamo noliktavu telpu klāstu. Līdz šim uzņēmuma portfelī bija loģistikas komplekss "Piepilsētas”, Ķekavas novadā, kurš tika iegādāts 2016. gada nogalē. Šī kompleksa kopējā iznomājamā platība ir 13 360 m2 un šobrīd tas ir pilnībā iznomāts.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. New Hanza Capital, AS lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 88% uzņēmuma akciju. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomātā telpu platība pārsniedz 57 tūkstošus kvadrātmetru.

01.12.2017.

Šā gada 29. novembrī birža Nasdaq Riga organizēja ikgadējo investoru konferenci CEO Meets Investors 2017, lai investorus iepazīstinātu ar Baltijas biržās kotētiem uzņēmumiem un to vadītajiem, veicinot izpratni par uzņēmumu biznesa modeli un darbības rezultātiem, kā arī sniegtu jaunas investīciju idejas.

Pasākums vienkopus pulcēja uzņēmumus, kas Nasdaq Baltijas tirgum pievienojās nesen. Šī gada konferencē tika prezentēti pieci uzņēmumi, tostarp New Hanza Capital, AS darbības mērķus, rezultātus un nākotnes plānus atklāja tās valdes priekšsēdētājs, CEO Andris Kovaļčuks.

New Hanza Capital, AS prezentāciju iespējams noskatīties šeit.

Konference CEO Meets Investors ir ikgadējs pasākumus privātajiem un institucionālajiem investoriem, kā arī citiem vērtspapīru tirgus interesentiem, ko organizē Nasdaq Baltijas biržas Rīgā, Tallinā un Viļņā.

 

21.11.2017.

Šī gada deviņos mēnešos New Hanza Capital strādāja ar peļņu EUR 173 445 apmērā, kas ir par 512% vairāk, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Tas skaidrojams ar uzņēmuma pārvaldīto īpašumu nomas ieņēmumu pieaugumu un ieguldījuma īpašumu portfeļa palielināšanos.

Nerevidētie finanšu rezultāti:

 • Uzņēmuma ieņēmumi 2017. gada deviņos mēnešos bija EUR 893 666. Salīdzinot ar 2016. gada deviņiem mēnešiem, tie auguši par 290%;
 • EBITDA (ieņēmumi pirms procentu, uzņēmumu ienākuma nodokļa, nolietojuma un amortizācijas un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma) 2017. gada 30. septembrī bija EUR 332 211;
 • FFO (peļņa pēc nodokļiem + nolietojums + amortizācija - peļņa no īpašumu pārdošanas + atliktais nodoklis) 2017. gada deviņos mēnešos sasniedza EUR 169 176.

Kā viens no svarīgākajiem trešā ceturkšņa notikumiem jāmin tas, ka, sadarbībā ar vienu no vadošajiem Vācijas alternatīvo ieguldījumu fondu administrācijas pakalpojumu sniedzējiem IntReal, 2017. gada septembrī Vācijā tika nodibināts nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fonds New Hanza Capital Fund 2017. Fonda darbība būs saistīta ar komerciālā nekustamā īpašuma iegādi Vācijā — naudas plūsmu veidojošām biroju ēkām. Uzsākot savu darbību, fonds piesaistīja sākotnējo kapitālu 60 miljonu eiro apmērā.

Nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fonda New Hanza Capital Fund 2017 pārvaldnieks ir IntReal, kas nodarbojas ar īpašumu fondu veidošanu un administrēšanu. Savukārt šī fonda aktīvu iegādi un pārvaldīšanu saskaņā ar sadarbības līgumu nodrošinās New Hanza Capital.

New Hanza Capital pārskata periodā veica arī obligāciju emisiju, lai piesaistītu papildu kapitālu saimnieciskās darbības vajadzībām. Emisijas kopējais apjoms ir 10 miljoni eiro. Obligāciju emisijā ABLV Bank bija emisijas organizators, nodrošinot obligāciju laidienam nepieciešamos dokumentus, kā arī veicot obligāciju sākotnējo izvietošanu. Publiskais piedāvājums noslēdzās 2017. gada 6. oktobrī un tā laikā tika saņemti pieteikumi obligāciju iegādei par kopējo summu, kas gandrīz divas reizes pārsniedza obligāciju emisijas apjomu. Obligācijas tika iekļautas biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā 2017. gada 19. oktobrī.

Īstenojot uzņēmuma darbības mērķus, New Hanza Capital pārvaldībā esošais īpašumu portfelis septembrī tika papildināts ar biroju ēkām bijušajā Valsts elektrotehniskās fabrikas (VEF) teritorijā, kurā ir izveidojies jauns biznesa, kultūras, izklaides un radošais kvartāls. Biroju ēkas Rīgā — Brīvības gatvē 214B, Brīvības gatvē 214M un Bērzaunes ielā 1a — no DNB bankas meitas uzņēmuma Salvus 6, SIA ir iegādājies New Hanza Capital meitas uzņēmums NHC 2, SIA. Kopējā darījuma summa sasniedz 8,46 miljonus eiro. Iegādāto biroju ēku kopējā platība sasniedz 25 000 m2. Lielāko nomnieku vidū ir tādi uzņēmumi kā Intrum Justitia Software Development Centre, SIA un Accenture Latvijas filiāle.

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. New Hanza Capital, AS lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 88% uzņēmuma akciju. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centrs Ķekavas novadā un citi īpašumi. Kopējā iznomātā telpu platība pārsniedz 31 tūkstoti kvadrātmetru.

20.10.2017.

2017. gada pirmo pusgadu New Hanza Capital, AS noslēdza ar peļņu pēc nodokļiem EUR 115 778 apmērā. Peļņa pamatā saistīta ar nomas ieņēmumiem no 2016. gadā iegādātajiem nekustamajiem īpašumiem.

Koncerna aktīvi sasniedza EUR 34,0 miljonus, pieaugot par 70%, salīdzinājumā ar 2016. gada 31. decembri. Lai veicinātu nākotnes ieguldījuma īpašumu portfeļa pieaugumu, pārskata periodā divas reizes tika veikta pamatkapitāla palielināšana, kopumā to palielinot par EUR 10,0 miljoniem – līdz EUR 25,0 miljoniem.

2017. gada sākumā New Hanza Capital, AS ieguva 30% alternatīvā ieguldījumu fondu pārvaldnieka SG Capital Partners AIFP, SIA kapitāla daļu. SG Capital Partners AIFP, SIA nodarbojās ar trešo personu līdzekļu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu institucionālā līmenī. Savukārt 2017. gada martā SG Capital Partners AIFP, SIA, izveidoja EUR 41,0 miljonu lielu investīciju fondu Baltijas ilgtspējīgo komerciālo nekustāmo īpašumu iegādei — SG Capital Partners Fund 1, KS. Fonds fokusējas uz naudas plūsmu radošu aktīvu iegādi biroju un tirdzniecības platību segmentos, kas atbilst augstiem ilgtspējas kritērijiem vai kuriem ir potenciāls tādus sasniegt.

Ar pilnu New Hanza Capital, AS 2017. gada 1. pusgada pārskatu un vadības ziņojumu varat iepazīties mājas lapā www.nh.capital.

Paziņojums satur iekšējo informāciju.

New Hanza Capital, AS, ir ABLV grupas uzņēmums, kas veic ieguldījumus naudas plūsmu nesošos komercīpašumos ar nākotnes ienākumu potenciālu, specializējoties tādu nekustamo īpašumu iegādē kā biroju ēkas, noliktavas un loģistikas centri. Ieguldījumu stratēģija paredz gan pašu nekustamo īpašumu iegādi, gan sabiedrību kapitāla daļu iegādi, kurām pieder atbilstošie īpašumi. Uzņēmuma misijas svarīga daļa ir pilsētvides ilgtspējīga attīstība.

19.10.2017.

New Hanza Capital obligācijas 2017. gada 19. oktobrī iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

Kā jau ziņots, New Hanza Capital pirmās obligāciju emisijas apjoms ir 10 miljoni eiro un tās sākotnējā piedāvājuma ietvaros iegādājās 80 investori. Obligāciju gada procentu likme ir fiksēta: 4,9% ar procentu ienākumu izmaksu 2 reizes gadā. Emisijas datums bija 2017. gada 16. oktobris, bet dzēšanas datums – 2022. gada 16. oktobris. Emitentam ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa. Obligāciju emisiju organizēja ABLV Bank.

Atzīmējot obligāciju iekļaušanu regulētajā tirgū, New Hanza Capital izpilddirektors Andris Kovaļčuks 19. oktobrī iezvanīja biržas Nasdaq Riga tirdzniecības sesijas atklāšanu.

Zvana ceremonijā Nasdaq Baltic Biržas pakalpojumu vadītāja un Nasdaq Riga, AS valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne apsveica New Hanza Capital ar obligāciju iekļaušanu biržā. “Mēs redzam, ka nekustamo īpašumu kompānijas izrāda arvien lielāku interesi par Baltijas kapitāla tirgu, lai piesaistītu izaugsmes kapitālu un veicinātu savu atpazīstamību,” uzsvēra Daiga Auziņa-Melalksne.

Savukārt Andris Kovaļčuks izteica pateicību ABLV Bank par atbalstu emisijas organizēšanā, Nasdaq Riga par uzņemšanu parāda vērtspapīru emitentu vidū, kā arī New Hanza Capital darbiniekiem par ieguldījumu emisijas veiksmīgā norisē. “Mēs esam gandarīti par ieguldītāju izrādīto interesi un uzticēšanos, jo parakstīšanās laikā saņēmām pieteikumus obligāciju iegādei par kopējo summu, kas gandrīz divas reizes pārsniedza obligāciju emisijas apjomu,” atzīmēja Andris Kovaļčuks.

16.10.2017.

Veiksmīgi noslēgusies New Hanza Capital — uzņēmuma ieguldījumiem komercīpašumos — pirmo obligāciju sākotnējā izvietošana. Parakstīšanās laikā tika saņemti pieteikumi obligāciju iegādei par kopējo summu, kas gandrīz divas reizes pārsniedza obligāciju emisijas apjomu, tādēļ dažiem investoriem viņu pieteikumi tika apmierināti daļēji.

Emisijas apjoms ir 10 miljoni eiro un tās iegādājās 80 investori. Obligāciju gada procentu likme ir fiksēta: 4,9% ar procentu ienākumu izmaksu 2 reizes gadā un to sākotnējās izvietošanas cena: 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 16. oktobris, bet dzēšanas datums – 2022. gada 16. oktobris. Emitentam ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa. Obligācijas plānots līdz oktobra beigām iekļaut regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

“Esam pateicīgi ieguldītājiem par izrādīto interesi un uzticēšanos. Piesaistītos līdzekļus izmantosim mūsu ieguldījumu plāna īstenošanai, tajā skaitā, ieguldot līdzekļus biroju ēku modernizēšanā bijušā VEF teritorijā. Šīs ēkas iegādājāmies septembrī, novērtējot vietas perspektīvu. VEF teritorijā plānojam izveidot mūsdienīgu darba vidi, vienlaikus saglabājot vēsturiskās arhitektūras vērtības un noskaņu. Ceram, ka izdosies piesaistīt mūsdienīgus augsto tehnoloģiju uzņēmumus, dodot modernu un vienlaikus pēctecīgu saturu šim kvartālam. Kopumā, pēc mūsu aplēsēm, rekonstruētajās ēkās būs iespējams izvietot vismaz 2500 darba vietas,” atzīmēja New Hanza Capital izpilddirektors Andris Kovaļčuks.

New Hanza Capital obligāciju emisijā ABLV Bank bija emisijas organizators, nodrošinot obligāciju laidienam nepieciešamos dokumentus, kā arī veicot obligāciju sākotnējo izvietošanu.

“Esam gandarīti, ka trīs nedēļu laikā obligāciju izvietošanā spējām piesaistīt apjomīgu investoru skaitu, kuru kopējais pieteiktais apjoms krietni pārsniedza piedāvājumu. Šīs emisijas rezultāts kārtējo reizi apliecina, ka savu obligāciju emisiju lielo pieredzi varam nodot saviem klientiem, palīdzot piesaistīt nepieciešamos finanšu resursus uzņēmējdarbības attīstībai,” norādīja ABLV Bank valdes loceklis Māris Kannenieks.

Šī jau ir trešā klientu obligāciju emisija, kur ABLV Bank piedalās kā organizators un konsultants. Ievērojot uzkrāto pieredzi savu parāda vērtspapīru emitēšanā, ABLV Bank produktu līnija ar obligāciju emisiju organizēšanu klientiem tika papildināta 2016. gadā. Līdz šim ABLV Bank pati veikusi 43 publiskās obligāciju emisijas par kopējo summu vairāk nekā 1,4 miljardi eiro apmērā.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. New Hanza Capital, AS lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 88% uzņēmuma akciju. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centrs Ķekavas novadā un citi īpašumi.

12.10.2017.

Sadarbībā ar vienu no vadošajiem Vācijas alternatīvo ieguldījumu fondu administrācijas pakalpojumu sniedzējiem IntReal, 2017. gada septembrī Vācijā tika nodibināts nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fonds New Hanza Capital Fund 2017.

Fonda darbība būs saistīta ar komerciālā nekustāmā īpašuma iegādi Vācijā — naudas plūsmu radošiem biroju aktīviem. Uzsākot savu darbību, fonds ir piesaistījis sākotnējo kapitālu 60 miljonu eiro apmērā.

Nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fonda New Hanza Capital Fund 2017 pārvaldnieks ir IntReal, kas koncentrējas vienīgi uz īpašumu fondu veidošanu un nodošanu pārvaldīšanā trešām personām. Savukārt šī fonda aktīvu iegādi un pārvaldīšanu, saskaņā ar sadarbības līgumu, nodrošinās New Hanza Capital, AS.

“Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar IntReal, esam uzsākuši darbību starptautiskā mērogā. Vācijas nekustamā īpašuma tirgus ir lielākais nekustamā īpašuma tirgus Eiropā un tas strauji attīstās. Fonda ieguldījumu mērķa pilsētas ir Minhene, Hamburga un galvaspilsēta Berlīne, straujāk augošās lielās pilsētas Vācijā. Ieguldījumi šo pilsētu komercīpašumos nodrošina prognozējamu ilgtermiņa ienesīgumu” atzīmēja New Hanza Capital, AS izpilddirektors Andris Kovaļčuks.

IntReal ir 2009. gadā Vācijā dibināta ieguldījumu sabiedrība, kas koncentrējas uz nekustamā īpašuma ieguldījumu fondu veidošanu un pārvaldīšanu trešajām personām. Tās pārvaldīšanā ir 99 fondi, kuru kopējais investīciju apjoms pārsniedz 15,9 miljardus eiro.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. New Hanza Capital, AS lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 88% uzņēmuma akciju. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centrs Ķekavas novadā un citi īpašumi.

19.09.2017.

Realizējot uzņēmuma darbības mērķus, New Hanza Capital, AS papildinājis tās pārvaldībā esošo īpašumu portfeli ar biroju ēkām bijušajā Valsts elektrotehniskās fabrikas (VEF) teritorijā, kurā ir izveidojies jauns biznesa, kultūras, izklaides un radošais kvartāls. 

Biroju ēkas Rīgā — Brīvības gatvē 214B, Brīvības gatvē 214M un Bērzaunes ielā 1a — no DNB bankas meitas uzņēmuma Salvus 6, SIA ir iegādājies New Hanza Capital, AS meitas uzņēmums NHC 2, SIA. Kopējā darījuma summa sasniedz 8,46 miljonus eiro. 

Darījuma īstenošanai NHC 2, SIA pamatkapitāls tika palielināts līdz 2 miljoniem eiro. Pamatkapitāla palielinājums Uzņēmumu reģistrā reģistrēts šā gada 14. septembrī. 

Iegādāto biroju ēku kopējā platība sasniedz 25 000 m2. Lielāko nomnieku vidū ir tādi uzņēmumi kā Intrum Justitia Software Development Centre, SIA un Accenture Latvijas filiāle. 

“Viena no mūsu galvenajām prioritātēm Latvijas tirgū ir biroju ēku iegāde, kurām ir augsts attīstības potenciāls. Līdz ar to mēs esam gandarīti, ka mūsu īpašumu portfeli papildinājušas biroju ēkas vienā no Rīgas perspektīvākajiem biznesa un kultūras centriem. Mēs kā jaunie ēku īpašnieki pārņemsim arī esošos nomas līgumus ar ēku nomniekiem, kuru skaits šobrīd pārsniedz 90,” atzīmēja New Hanza Capital, AS izpilddirektors Andris Kovaļčuks.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis irkomercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. New Hanza Capital, AS lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 88% uzņēmuma akciju. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centrs Ķekavas novadā un citi īpašumi.

15.09.2017.

Iesākot jaunu attīstības posmu, New Hanza Capital, AS — uzņēmums ieguldījumiem komercīpašumos — nolēmis uzsākt obligāciju emisiju programmu. Pirmās obligāciju emisijas plānotais apjoms ir 10 miljoni eiro. Parakstīšanās uz obligācijām tiks uzsākta 2017. gada 18. septembrī un ilgs līdz 2017. gada 6. oktobrim. Obligācijas plānots iekļaut regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Obligāciju emisijas parametri:

 • 10 000 000 EUR kupona obligāciju emisija
  (emisijas nosaukums: NHC FXD EUR 161022; ISIN: LV0000802312)
  Obligāciju skaits 10 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 4,9% ar procentu ienākumu izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 16. oktobris, bet dzēšanas datums – 2022. gada 16. oktobris. Emitentam ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa.

“Attīstot savu īpašumu portfeli un pieaugot darījumu apjomiem, mēs uzsākam obligāciju emisijas programmu, kuras mērķis ir piesaistīt jaunus investorus un papildu kapitālu mūsu darbības plānu īstenošanai. Tā kā obligācijas paredzēts iekļaut biržas Nasdaq Riga regulētajā tirgū, tad tās būs pieejamas plašam investoru lokam. Obligācijas ir pievilcīgs investīciju instruments investoriem, kuri dod priekšroku prognozējamam ienesīgumam,” uzsvēra New Hanza Capital, AS izpilddirektors Andris Kovaļčuks.

Obligācijas ļauj uzņēmumam finansēt ilgtermiņa investīcijas, izmantojot ārējos resursus. Turklāt, tās veido uzņēmumam pozitīvu kredītvēsturi un uzlabo reputāciju, jo uzņēmums kļūst publisks.

New Hanza Capital, AS obligāciju emisiju organizē ABLV Bank, AS, kura nodrošina obligāciju laidienam nepieciešamos dokumentus, kā arī veiks obligāciju sākotnējo izvietošanu. Ievērojot uzkrāto pieredzi un zināšanas parāda vērtspapīru emitēšanā, ABLV Bank, AS šādu pakalpojumu klientiem un sadarbības partneriem piedāvā jau kopš 2016. gada.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. New Hanza Capital, AS lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 88% uzņēmuma akciju. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centrs Ķekavas novadā un citi īpašumi.

17.05.2017.

SG Capital Partners ir izveidojis 80 miljonus eiro vērtu investīciju fondu Baltijas ilgtspējīgā komerciālā nekustāmā īpašuma iegādei. Fonda darbība tiks vērsta uz naudas plūsmu nesošiem biroju un mazumtirdzniecības aktīviem Viļņā, Rīgā un Tallinā, kuri ir jau sasnieguši augstas ilgtspējības rādītājus (piemēram, BREEAM sertifikāts) vai potenciāli spēj tos sasniegt.

SG Capital Partners izpilddirektors Harijs Švarcs stāsta: “Gan starptautisko, gan vietējo nomnieku vidū mēs redzam augošu interesi par ilgtspējīgajām ēkām mūsu reģionā un esam pārliecināti, ka 5–10 gadu laikā biznesam arvien grūtāk būs atrast savu vietu tirgū, nepievēršot pienācīgu uzmanību ilgtspējības aspektiem. Mūsdienās ilgtspējība ir spēcīgs rīks, kas rada papildu vērtību mūsu investīcijām. Līdzīgi kā elektromobiļi un elektrouzlādes stacijas pārveido lielāko Eiropas pilsētu ainavu, arī ilgtspējīgajām ēkām tajās būs svarīga loma.”

Fondu ir plānots paplašināt līdz 200 miljonu eiro īpatsvaram astoņu gadu laikā, ar pagarinājumu vēl uz diviem gadiem. Fonda ieguldītāju vidū ir SEB un Swedbank pensiju fondi, INVL Latvija pensiju fonds un lielākā privātā banka Baltijas valstīs – ABLV Bank, AS. Fonda pirmā slēguma kapitāla apjoms veido 41 miljonu eiro. Nākamie fonda slēgumi gaidāmi 2017. un 2018. gadā.

New Hanza Capital, AS izpilddirektors Andris Kovalčuks piebilst: “Ilgtspējīga nekustamā īpašuma fonda izveidošana ir nozīmīgs solis Baltijas kapitāla tirgus attīstībā. Vēl nozīmīgāku to padara spēcīgais vietējo pensiju fondu un vadošo finanšu institūciju atbalsts. Tā ir laba ziņa Latvijas investīciju pārvaldīšanas nozarei, jo norāda, ka mēs sekmīgi sekojam globālo finanšu tirgus norisēm.”

SEB pensiju fonda izpilddirektors Latvijā Jānis Rozenfelds stāsta: “Baltijas komerciālais nekustamais īpašums piedāvā atraktīvas ieguldīšanas iespējas, sevišķi salīdzinājuma ar līdzvērtīgiem aktīviem Eiropā. Fonda komandai ir spēcīga investīciju pieredze un fonda fokuss uz ieguldījumu ilgtspēju labi atbilst pensiju plānu dalībnieku ilgtermiņa interesēm un arī mūsu korporatīvajām vērtībām.”

SG Capital Partners Fund I ir pirmais ilgtspējīgais komerciālā nekustamā īpašuma fonds Baltijā. Hadlijs Barrets, fonda ilgtspējas padomnieks, nekustamā īpašuma attīstītājs un akreditēts BREEAM/LEEDS auditors, norāda: “Ilgtspējīgas ēkas patērē mazāk resursu un enerģijas, tām ir zemākas uzturēšanas izmaksas, labāka investīciju atdeve, kā arī veselīgāka vide, kas sekmē darbinieku produktivitāti. Ēku ilgtspējas akreditācija (BREEAM, Green Building Council vai LifeCycle Standard) ir svarīga ne tikai nomniekiem, bet arī investoriem. Ēku ilgtspējas sertifikācija nozīme nākotnē aizvien pieaugs.”

Pēc pievienošanās eirozonai Baltijas reģiona izaugsmes rādītāji ir pārsnieguši eirozonas vidējos rādītājus. IKP pieaugums virs vidējā līmeņa, zems parādu un procentu likmju līmenis ir mudinājis daudzus investorus iekļaut Baltijas valstis plašajā Ziemeļu reģionā savos portfeļos.

SIA SG Capital Partners AIFP ir 2016. gadā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks. Tā mērķis ir piesaistīt institucionālo klientu līdzekļus un ieguldīt tos komerciālā nekustamā īpašuma jomā. SG Capital Partners 70% kapitāla daļu pieder tā dibinātājiem un 30% ABLV grupas uzņēmumam New Hanza Capital AS.

10.02.2017.

ABLV grupas uzņēmums ieguldījumiem komercīpašumos New Hanza Capital, AS ir ieguvis 30% no alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka SIA "SG Capital Partners AIFP" kapitāla daļām. Attiecīgi, ABLV Bank, AS ir iegūta netieša būtiska līdzdalība minētajā uzņēmumā.

SIA “SG Capital Partners AIFP” 2016. gada novembrī ir reģistrējies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā kā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, līdz ar to tas ir tiesīgs sniegt fonda ieguldījumu pārvaldīšanas un riska pārvaldīšanas pakalpojumus. Tā mērķis ir piesaistīt institucionālo klientu līdzekļus un ieguldīt tos nekustamā īpašuma jomā.

Līdz ar izmaiņām dalībnieku struktūrā, SIA “SG Capital Partners AIFP” valdes sastāvā kā viens no trīs valdes locekļiem ar kopīgām pārstāvības tiesībām ir iecelts New Hanza Capital, AS izpilddirektors Andris Kovaļčuks. SIA “SG Capital Partners AIFP” valdes priekšsēdētājs ir Harijs Švarcs.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus komercīpašumos, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un audzēt īpašumu vērtību ilgtermiņā. New Hanza Capital, AS lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 88% uzņēmuma akciju. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centrs Ķekavas novadā un citi īpašumi.

26.01.2017.

Ar jaunu vārdu un biznesa mērķiem aktīvu darbību uzsācis ABLV grupas uzņēmums ieguldījumiem komercīpašumos New Hanza Capital, AS.

Uzņēmums dibināts 2006. gadā, lai pārvaldītu nekustamā īpašuma projekta Elizabetes Park House attīstību. 2015. gadā tā nosaukums tika mainīts uz Pillar Investment Group un tam tika noteikti jauni darbības mērķi: ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus komercīpašumos, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un audzēt īpašumu vērtību ilgtermiņā. 2016. gada nogalē uzņēmums ieguva jaunu vārdu  — New Hanza Capital, AS.

New Hanza Capital, AS uzdevums ir izveidot ilgtermiņa komercīpašumu portfeli, piesaistot tā pārvaldīšanai profesionālu speciālistu komandu. Sabiedrība iegādājas komercīpašumus, kuriem ir skaidrs vērtības pieauguma potenciāls, pilsētās ar skaidru ekonomiskās attīstības potenciālu. Šobrīd ieguldījumu mērķa pilsētas ir Rīga, Minhene, Hamburga un Luksemburga, bet laikam ejot paredzēts uzsākt darbību arī citās pilsētās.

Uzņēmuma padomes priekšsēdētājs ir Ernests Bernis, padomes locekļi — Ieva Valtere un Māris Kannenieks. Savukārt uzņēmuma valdē darbojas valdes priekšsēdētājs Andris Kovaļčuks un valdes loceklis Arnolds Romeiko.

Jau 2016. gadā uzņēmums iegādājās pirmos komercīpašumus Latvijā, to vidū airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga un loģistikas centrs Ķekavas novadā.

Savukārt jau šī gada janvārī New Hanza Capital, AS noslēdza vēl vienu attīstības posmu, ieviešot jaunu zīmolu. Uzņēmuma jaunā logotipa grafiskā zīme ir stilizēts mūris, kurš simbolizē tā stabilitāti un investīciju drošību. Mūra senatnīgie izciļņi netieši norāda arī uz Hanzas savienību, kas minēta uzņēmuma nosaukumā. Par uzņēmuma galveno tīmekļa domēnu ir izvēlēta nosaukuma abreviatūra ar jaunās paaudzes domēna paplašinājumu – www.nh.capital. 

“Ar jaunā vārda un zīmola ieviešanu esam noslēguši darbietilpīgo sabiedrības reorganizācijas procesu, kas ļaus mums nākotnē realizēt savus darbības mērķus. Jaunais vizuālais tēls pilnībā atbilst mūsu darbības būtībai – stabils uzņēmums, ar pārdomātu investīciju stratēģiju. Pateicoties labai kapitalizācijai, mēs varam veikt ieguldījumus ar ilgtermiņa skatījumu un vīziju, koncentrējoties uz ilgtermiņa stabilu vērtību izveidi. Jāpiebilst, ka savu darbības mērķu īstenošanai, jau tuvākajā laikā plānojam piesaistīt uzņēmumam papildu finanšu resursus,” atzīmē New Hanza Capital, AS valdes priekšsēdētājs Andris Kovaļčuks.

20.12.2016.

ABLV Bank, AS iegādājusies Pillar Holding Company, KS piederošās 13 200 000 Pillar Investment Group, AS akcijas. Līdz ar to ABLV Bank, AS no šā gada 16. decembra ieguvusi būtisku — 88 % lielu līdzdalību Pillar Investment Group, AS.

Pillar Investment Group, AS darbības mērķis ir ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus komercīpašumos, kā arī pārvaldīt īpašumu portfeli, lai palielinātu nomas ienākumus un īpašumu vērtību ilgtermiņā.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55 % no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.

13.05.2016.

Pillar grupas uzņēmums Pillar Investment Group, SIA noslēdzis darījumu ar AS "Reverta" par lidsabiedrības airBaltic jaunās centrālās biroja ēkas iegādi. Kopējā darījuma summa ir 6,19 miljoni eiro.

"Samazinoties pēckrīzes nekustamā īpašuma portfeļa apjomiem, Pillar grupa ir nolēmusi ieguldīt brīvos līdzekļus īpašumos ar nākotnes ienākumu potenciālu, šādā veidā kompensējot zaudējumus no atlikušā pēckrīzes portfeļa pārvaldīšanas. Šim mērķim tika izveidota nekustamā īpašuma investīciju kompānija Pillar Investment Group, kura veic ieguldījumus naudas plūsmu nesošos komercīpašumos. Esam gandarīti, ka savu investīciju darbību esam uzsākuši ar tik vērienīgu un nozīmīgu projektu. Jāpiebilst, ka mēs kā jaunais ēkas īpašnieks pārņemsim arī esošos nomas līguma nosacījumus ar airBaltic,"  atzīmēja Pillar Investment Group izpilddirektors Andris Kovaļčuks.

Biroju ēka atrodas Tehnikas ielā 3, Rīgas lidostas teritorijā. AirBaltic biroja kopējā platība ir 6217 m2 un tas ir izvietots četros stāvos ar atvērta tipa stāvu plānojumu. Ēkā atrodas arī 11 konferenču zāles un vairākas pārrunu telpas. Šobrīd ēkā strādā 362 biroja darbinieki, kā arī ik dienu maiņas ietvaros ēku izmanto līdz 600 pilotu un stjuartu. Pārdošanas darījumu konsultēja starptautiskās kompānijas Colliers International un Catella Corporate Finance.