Investora kalendārs

New Hanza Capital, AS koncerna finanšu pārskati 2019. gadā tiks publicēti sekojošos datumos

Notikums Datums
Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018.gada 31. decembrī (revidēti) 22.02.2019 - 28.02.2019
Saīsinātie starpperioda konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31. martā (nerevidēti) 20.05.2019 - 24.05.2019
Saīsinātie starpperioda konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 30. jūnijā (nerevidēti) 19.08.2019 - 23.08.2019
Saīsinātie starpperioda konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 30. septembrī (nerevidēti) 19.11.2019 - 22.11.2019
Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2019.gada 31. decembrī (revidēti) 24.04.2020 - 30.04.2020