Akcionāri

New Hanza Capital pamatkapitāls ir 25 000 000 EUR — to veido 25 000 000 parastās akcijas ar balsstiesībām. Uzņēmuma akcionāru vidū ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā ABLV Bank, kurai pieder 88% uzņēmuma pamatkapitāla. Uzņēmuma darbību vada valde, kurā ir divi cilvēki ar plašu pieredzi nekustamā īpašuma nozarē Latvijā.

Līdzdalība New Hanza Capital, AS procentos no balsstiesīgo akciju skaita uz 2019. gada 21. janvāri:

  Balsstiesīgo vārda akciju skaits, gab. Kopējais akciju skaits, gab. Līdzdalības % balsttiesīgajā pamatkapitālā
ABLV Bank, AS 22 000 000 22 000 000 88,00%
ASG Resolution Capital, AS 1 500 000 1 500 000 6,00%
Cassandra Holding Company, SIA 1 500 000 1 500 000 6,00%
  25 000 000 25 000 000 100%

* Visas New Hanza Capital, AS, akcijas ir dematerializētas vārda akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).
** New Hanza Capital, AS ir 25 000 000 vārda akcijas ar balsstiesībām, kuras dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.